Bestuur_Rooijakkers  Voorzitter: Fred Rooijakkers

Bestuur_Lardinois Vice voorzitter: Nicole Lardinois

Jacques van Ooijen 2        Secretaris: Jacques van Ooijen

René van Gastel 3       Penningmeester: René van Gastel

Bestuur_WijnenBestuurslid: Jo Wijnen