In 1991 werd door het bestuur van de Bond van Ouderen het initiatief genomen om in Groot Someren een seniorenorkest op te richten. Op dit initiatief werd onmiddellijk positief gereageerd en met een kleine twintigtal muzikanten werd in oktober 1991 met de eerste repetitie begonnen. Nu, aanvang 2019, zijn er 52 actieve muzikanten.

Kijk ook eens op de pagina met de fotoalbums; daar kunt u de groei van het orkest in foto's volgen, maar ook uitgebreide reportages van onze optredens zien.

In de afgelopen jaren hebben wij veel (ook financieel) steun en bijval mogen ontvangen van de Somerense bevolking, het gemeentebestuur en een aantal Somerense bedrijven. Ook heeft de kringloop O.N.A. ons al diverse malen gesteund met de aankoop van muziekinstrumenten.

Het gaat goed met het orkest en wij vertrouwen erop dat het zo zal blijven gaan. Aan ons zal het niet liggen.