1 someren

Vandaag deel drie van de “uitwisselingsconcerten met staartje” met Seniorenharmonie Helmond  o.l.v. Marion van Eijk en Vlamo Antwerpen o.l.v. Nico Neyens. Onze eerste ontmoeting was in april 2017 in Helmond, in april 2018 waren we te gast in Lille (B) en nu, 17 april 2019, waren wij dus gastheer/-vrouw in de Ruchte. 
Nadat onze voorzitter een volle zaal en dito gevuld balkon welkom had geheten, nam onze lady speaker de presentatie over (“hebben jullie d’r zin in…?) en kondigde andermaal met veel bravoure onze maestro Roger Cobben aan…
We zijn gestart met een mooie ballade, Cantabile for Winds en hebben verder een zeer gevarieerd programma gespeeld, met muziek van Ennio Morricone, een medley van evergreens van Frank Sinatra, bekende Mexicaanse nummers en een “door de lente veroorzaakte liefde” Concerto d’Amore die het bloed sneller doet stromen, aldus onze lady speaker, maar er zat ook voldoende tempo op, dus dat bloed dat wilde wel...

geld 2De Rabo Clubkas Campagne is weer van start gegaan en
ons Seniorenorkest doet hier zeker aan mee!

Wanneer u dus uw stembiljet hebt ontvangen vergeet dan niet ook op ons orkest te stemmen. Met de opbrengst onderhouden wij onze instrumenten en verder besteden we de gelden aan de aanschaf van nieuwe instrumenten en aan het organiseren van concerten voor u!

Namens alle muzikanten op voorhand alvast bedankt. 

Klik HIER voor de flyer en meer informatie. 

 

 

Willibrordus1Vandaag hadden we een uitwisseling met de fanfare van Muziekvereniging Someren-Heide in de Bunt aldaar. Dit is een mooie zaal, niet al te groot en heeft een goede akoestiek.
Na de gebruikelijke openings-woordjes was het onze beurt om de spits af te bijten maar niet nadat onze lady speaker weer haar vertrouwde informatiespeech had gegeven en uitbundig onze maestro Roger Cobben had aangekondigd.
We hadden een leuke mix van muziekstijlen in ons repertoire zitten en voor elk nummer had onze lady speaker wel een uitleg. Zo ook bij Concerto d’Amore maar daar raakte ze even de draad kwijt. Gelukkig werd er een “Carolien” aangeroepen en kon ze verder met haar aankondiging die ze beëindigde met de vertaling: “…maar nu eerst de liefde”, hetgeen onze dirigent erg spannend vond!
Ons optreden, met ook weer de mooie solo van onze hoboïste, werd beëindigd met een gezamenlijk met de fanfare gespeeld “O Vithino”. Onze lady speaker sloot vervolgens af met een korte wervingscampagne voor muzikanten uit “de Hei” die zich aangetrokken zouden voelen tot ons orkest… Misschien heeft het resultaat want we hebben prima gespeeld en na afloop kregen we veel complimenten over ons repertoire.

jaarvergaderingVandaag zaten we gezamenlijk bijeen voor onze Jaarvergadering 2019. Bijna iedereen was aanwezig en zoals gebruikelijk werden we in bioscoop-slagorde gepositioneerd met aangezicht richting Bestuur. Heel fijn was het om onze Beschermvrouw in ons midden te hebben en zij werd dan ook extra hartelijk verwelkomd door onze voorzitter die stipt om 09.30 uur met zijn microfoon in de weer ging.
Na de gebruikelijke mededelingen werd een beknopt overzicht van 2018 gegeven, in welk jaar we helaas afscheid hebben moeten nemen van drie van onze muzikanten. Maar 2018 was ook een jaar met totaal zeven nieuwe muzikanten en met enkele muzikale hoogtepunten, met als uitschieter natuurlijk onze “Night of the Music”.
Vervolgens werden enkele individuele personen bedankt vanwege hun niet aflatende inzet voor de vereniging, inzet waarin toch nogal wat werk en tijd gaat zitten en zij werden allen bedankt met een hartelijk applaus.
De vicevoorzitter werd belast met het vermelden van de activiteiten die ons in 2019 nog te wachten staan en de meeste daarvan kunt u nu al terugvinden in de Agenda 2019 op de website. Wat ons ook nog te wachten stond was de herverkiezing van twee bestuursleden! Gelukkig hadden zich geen andere leden voor een van de functies aangemeld, dus konden de twee zittende bestuurders ook inderdaad blijven zitten. Gelukkig maar want onze voorzitter is erg blij met zijn clubje.

gebakAansluitend werden de notulen van de Jaarvergadering 2018 doorgenomen en akkoord bevonden met dank aan de secretaris. Daarna mocht onze penningmeester zich verantwoorden en dat deed hij met verve en met een positief resultaat. Maar dat kan ook haast niet anders want deze onvermoeibare subsidiejager weet zelfs nog geld te plukken uit een portemonnee die al door de belastingdienst is leeggeroofd… En nadat de kascommissie had bevestigd dat alle pecunia in orde waren werd ook aan de penningmeester decharge verleend, zoals dat netjes genoemd wordt. 
Alles gezegd hebbende werd de rondvraag gelanceerd waarbij onder andere werd gevraagd of er nog iets bekend was geworden omtrent de verbouwing aan ons clubhuis (niets dus…) en of het misschien een idee was om in 2021, ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan, een weekend-concertreis te organiseren, met inzet van een spaarkas voor de leden. Het Bestuur zal zich hierover beraden.
De vergadering is soepel en snel verlopen en zodoende konden we al voor 11.00 uur aanvallen op het heerlijke gebak dat onze Beschermvrouw had laten aanrukken… Inderdaad, heel fijn maar vooral heel lekker dat ze er was!

 

Hans HebinckVandaag, 23 januari 2019, hebben we in een mooie ceremonie afscheid genomen van Hans Hebinck, een van onze trouwe muzikanten. Hans was bijna vijf jaar lid van ons orkest en speelde met veel plezier op zijn besbas. Hij kwam altijd graag naar de repetitie en tijdens de pauzes was het steeds gezellig “buurten” met hem; hij kon overal over meepraten.
Hans was ook een sterke ondersteuning in het orkest; bassen zijn nu eenmaal erg belangrijk en wat dat betreft stond hij zijn mannetje.
In 2018 werd hij ziek en met stapjes moest hij steeds meer afstand nemen van zijn bas, zoveel zelfs dat hij er niet meer op kon spelen. Toch kwam Hans nog regelmatig naar de repetities om te luisteren en om mee koffie te drinken en ook bij ons concert “Night of the Music” in november afgelopen jaar, was hij present. Hij genoot van het orkest.
Op zijn wens speelden we vandaag zijn geliefde nummers “Highland Cathedral” en “Gabriella’s Song” in welk laatste nummer Koen Wijnen de prachtige solo voor zijn rekening nam.
Ook Steven Geraads, neef van Hans, trad op als solist op klarinet en speelde met verve de Sarabande uit de tweede cellosuite van Bach in D-mineur, onverbeterlijk mooi!
Hans, fijn dat we voor jou mochten musiceren en bedankt voor wie je voor ons was. We zullen je niet vergeten.