Kerst 2020Vandaag werden alle leden van ons seniorenorkest verrast met een mooi kerststuk en bijpassende kaart met een toepasselijke tekst. En dit kwam niet zomaar met de post of een of andere bezorgservice. Nee, het werd persoonlijk door de bestuursleden coronaproof rondgebracht en thuis afgeleverd.

Wat leuk, lief, aardig en fijn (ik moet even voor alle dames en heren de juiste toon aanslaan...) dat onze bestuurders nog steeds weten wie we zijn en waar we wonen. Daaruit blijkt toch wel hoezeer ze ons missen.

En dan zal ik het maar meteen verklappen namens ons allen: wij missen hen ook en ook elkaar. Dus laten we hopen dat we vlug weer samen kunnen komen, niet alleen om te toeteren maar ook om weer eens lekker uitgebreid koffie te kunnen drinken, een boreltje te kunnen nemen en bij te kunnen kletsen. En om dat te bespoedigen veranderen we onze slogan "zonder drank ginnen klank" in "iedereen geprikt zodat corona stikt".

Namens alle leden hartelijk dank voor alle aandacht. 

 

Raboclubactie

De opbrengst van de Rabo Clubsupport Actie is binnen:

Naam: Seniorenorkest Groot someren
Bestedingsdoel: Aankoop van muziekinstrumenten
Bedrag: € 529,15

De volledige uitslag van de actie is terug te vinden op deze website..

Ook is er een speciaal filmpje opgenomen voor ons orkest. Klik HIER omdat te starten. 

LET OP: het flimpje werkt alleen als u Javascript op uw computer beschikbaar hebt. 

Namens alle leden, supporters en vrienden van het orkest hartelijk dank voor uw stemmen.  

 

coronaHet Bestuur van ons Seniorenorkest heeft, in overleg met allerlei instanties en met inachtneming van allerlei richtlijnen, besloten dat we vanaf 1 september 2020 weer konden beginnen met de repetities. Daaraan zijn nogal wat regels verbonden die strikt moeten worden nageleefd. 

Ondertussen zijn we al gestart en alles verloopt prima volgens de regels. Deze regels hebben ook weer wat aanpassingen gekregen en die vindt u hieronder. 

De nieuwe voorschriften van de Ruchte per 14 oktober 2020 vindt u HIER

De nieuwe voorschriften, opgesteld door onze secretaris, vindt u HIER

Blijf dit bericht regelmatig controleren want er worden ook regelmatig aanpassingen doorgevoerd. 

 

Jeu 2 2 MiniatuurOp vrijdag 25 april was het feest voor twaalf inwoners van Someren waaronder onze penningmeester Jeu Jenneskens. Wat was er aan de hand? Nou, het bleek dat de koning het verstandig vond om aan Jeu een lintje uit te reiken maar dat hijzelf niet kon komen en dus stuurde hij onze burgemeester langs om dit verder zo goed mogelijk af te handelen. En dat is haar bijzonder aardig gelukt.
Ondanks de coronamaatregelen werd het een kleine feestelijke bijeenkomst. Jeu werd uit zijn bed gebeld en moest op de galerij komen staan en toen hij naar beneden keek, zag hij daar het “ontvangstcomité”, uitgedost in oranje, met een spandoek en een heuse paal met kroon. 

Eenmaal naar beneden gedirigeerd achter het “anderhalvemeterafstandstafeltje” heeft de burgemeester kort het geheugen van Jeu wat opgefrist met de activiteiten die hij de afgelopen decennia heeft ontplooit en waarvan de koning dus onder de indruk moet zijn geweest. Jeu 1 MiniatuurJeu hoorde en onderging alles blij verrast en sokloos en vertelde achteraf dat hij gelukkig zijn eikeltjespyjama al had uitgedaan.
Als verrassing bij deze lintjes hoorde ook nog de belofte van de burgemeester dat er een officiële uitreiking zou volgen als corona de deur uit is, dus een feest hebben we nog tegoed.
Jeu, namens alle leden met aanhang van het orkest van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding!
Zo, nog twee te gaan en dan hebben we een volledig Koninklijk Bestuur.
De foto’s bij dit artikel zijn van Eric Driessen.

 

 

Op deze dinsdag 18 februari kwam de club bijeen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Bij het Bestuur ontbrak de penningmeester en onze Beschermvrouw was door de griep geveld en kon er helaas ook niet bij zijn, maar voor de rest waren we toch bijna voltallig aanwezig; slechts enkelen hadden zich afgemeld.
ALV 2020aNadat de voorzitter de vergadering om 09.30 uur had geopend begon hij aan zijn gebruikelijke relaas met een terugblik op onze activiteiten in 2019, onze uitjes en de optredens van onze “gelegenheidsensembles”. Hij keek ook al even vooruit naar ons 30-jarig bestaan in 2021 maar uit een enquête was naar voren gekomen dat er geen meerdaagse buitenlandse reis inzit. We gaan wel wat extra’s doen maar geen groot concert of iets van dien aard, we houden het meer bij een “interne viering”.
Hierna mocht de vicevoorzitter vertellen wat er in de planning zit voor dit jaar, kon de secretaris even terugblikken naar zijn notulen van 2019 en zijn “in de website vervatte jaarverslag” en presenteerde de voorzitter in het kort het Financieel verslag bij afwezigheid van de penningmeester. Daarover was verder weinig te melden want het jaar was met een positief resultaat afgesloten en toen ook de kascommissie nog even meldde dat ze geen onregelmatigheden hadden gevonden werd, zoals dat zo netjes heet, de penningmeester gedechargeerd.ALV 2020 Miniatuur

En toen was het al weer tijd voor de koffie met gebak (!) want onze Beschermvrouw was dan wel afwezig maar ze had wel weer goed voor haar “cluppie” gezorgd met heerlijke Limburgse vlaai… 
Afijn, in deel twee van de vergadering werden de verschillende commissies uitgebreid in het zonnetje gezet met als “specialiteit” Ria van de muziekcommissie en dat werd bijzonder gewaardeerd met een applaus. En wie ook een hartelijk applaus ontving en er zelfs bloemen bij kreeg was “onze Lady Speaker” Wil, die na jarenlange dienst in de muziekcommissie en evenzovele enthousiaste presentaties met ludieke aankondigingen met pensioen wilde gaan. We vonden het allemaal erg jammer maar ze wil haar enthousiasme nu helemaal gaan botvieren op de pauken en dus zullen er binnenkort wel nieuwe stokken nodig zijn…
Ja, en dan is het al weer tijd voor de rondvraag. Behalve een dankwoordje namens een geloofsgemeenschap en wat “ellebogenwerk” voor de afdeling hoornblazers werd daar verder geen gebruik van gemaakt met als gevolg dat de voorzitter om 10.50 uur de vergadering al weer kon sluiten. Geen muziek gemaakt maar toch gezellig weer even bij elkaar gezeten, nietwaar. 
Voor een meer uitgebreider verslag van deze vergadering wordt verwezen naar de notulen die door onze secretaris zullen worden opgemaakt.