Kring1Op uitnodiging van de Senioren Harmonie Helmond (SHH) waren we vandaag op woensdag 19 april te gast in de Geseldonk in Helmond, een wijkhuis met een groot podium met dito zaal, waarin je prima muziek kunt maken. Ook het orkest Vlamo (Vlaamse Muziek Organisatie) uit België was met ons te gast. Dit orkest komt uit de provincie Antwerpen, niet uit de stad dus en heeft haar thuishonk in Lillo, een klein dorp in de buurt van Herentals.
Rond de klok van 13:00 uur werden we allerhartelijkst ontvangen met koffie en een petitfour, opgemaakt met de vlag van SHH. En we herkenden al direct enkele van onzer zuiderburen, want dat waren de mannen die zich al achter een grote “pint” zaten te verkneukelen...

Gebak1Volgens artikel 10 van de Statuten van het Seniorenorkest “Groot Someren” dient er elk jaar een ledenvergadering te worden gehouden, binnen zes maanden na het afsluiten van een boekjaar en ditmaal was deze Jaarvergadering, zoals die genoemd wordt, gepland op dinsdag 28 maart. Bijna alle leden waren aanwezig maar jammer genoeg ontbrak onze “Beschermvrouw” wegens ziekte. Echter, zij was haar “cluppie” niet vergeten, want zij had voor een uitgebreid gebakbuffet laten zorgen.
Zoals gewoonlijk opent de voorzitter de vergadering, heet iedereen welkom, heeft een aantal mededelingen die van belang zijn, legt de penningmeester verantwoording af, vertelt hij dat de contributie wordt verhoogd, deelt de kascommissie mede dat het allemaal klopt, worden enkele Bestuursleden herkozen en dan komen de ingebrachte onderwerpen van de leden aan de orde, altijd het meest (ont)spannende deel van de vergadering.
Ditmaal werd de vraag gesteld, mede namens de dirigent, of het niet beter was voor de muzikanten om per jaar tenminste drie weken vakantie te nemen. Het orkest begint dan na zo’n vakantie weer fris en fruitig aan het nieuwe seizoen, is de algemene opinie.

Muziekvrienden1

We hadden er een prima zondag voor uitgekozen (26 maart), een mooi zonnetje en niet te koud maar dat zorgt er natuurlijk ook voor dat veel mensen op het terras gaan zitten en niet binnen komen om naar de muziek te luisteren. Toch was de zaal goed gevuld met belangstellenden en aanhang en bijna iedereen is ook tot op het laatst toe gebleven. En dat lag natuurlijk aan de twee orkesten die speelden!
Wij hebben de spits afgebeten met een leuk afwisselend programma van elf nummers dat in 57 minuten werd volbracht. Redelijk snel overigens maar dat kwam omdat enkele nummers in de hoogste versnelling stonden… Zo kwam het Ave Maria met de NS-sprinter voorbij en bij de Sousa-mars moest het zwaar koper oppassen om niet te struikelen over de notenbalken. Maar afijn, het werd toch allemaal prima gewaardeerd door de toehoorders, gelet op het applaus en het meeklappen met verschillende melodieën.
Vervolgens speelden de Muziekvrienden uit Boekel, c.q. Huize Padua. Het orkest is ongeveer half zo groot als ons orkest en zij hadden dus ook maar liefst zeventien nummers meegebracht! Je moet ergens de balans zien terug te vinden nietwaar? Zij hadden ook een erg afwisselend programma in diverse stijlen. Zo speelden zij Böhmische muziek, moderne nummers, leuke polka’s en natuurlijk ook wat Franstalig, zoals de Champs-Élysées en onder andere een nummer van Edith Piaff. En het mag gezegd worden: ondanks dat dit orkest het getalsmatig tegen ons moet afleggen (wie niet trouwens…) kwam er een prima sound uit! En dat ook nog eens zonder dirigent want die gaat meespelen als hij het muziekstuk in gang heeft gezet. En wie houdt de boel dan bij elkaar zult u zich afvragen? Juist, het slagwerk, strak, dwingend en maatvast!!
Afijn, iedereen heeft weer genoten, we hebben weer wat ideeën opgedaan voor de muziekcommissie, de PR-commissie is nu al weer aan het werk(!) en aanstaande dinsdag hebben we de Algemene Ledenvergadering en dan kunnen we een en ander nog wel wat evalueren!! In ieder geval hebben beide voorzitters de wens uitgesproken om nog maar eens een uitwisseling te organiseren. Wie weet, in 2018??

 

IMG 2217Afgelopen dinsdag (17 januari) was een repetitiedag met verrassingen. Niet alleen was Jan Cranenbroek weer terug op de repetitie, zij het aan de reservetafel na een lange afwezigheid wegens ziekte, maar bleek ook onze dirigent geveld door de griep. Gebruikelijk is dan dat Jo zijn plaats achter de dirigentenbok inneemt en dat gebeurde ook tijdens de eerste helft. Maar na de pauze bleek het Bestuur echter in een spoed tripartite overleg een nieuwe invalkracht te hebben gecharterd, namelijk “onze Guus”!! En hij nam de tweede helft voor zijn rekening en met verve!! Het blijkt een trompettist te zijn met verborgen talenten en krachten; niet alleen zwaait hij duchtig met twee armen en blijkt hij uiterst soepel in de kniegewrichten, hij heeft ook een buitengewoon goed gehoor want als we héél zacht speelden was het nog te hard voor zijn oren…!! En we werden dus getriggerd om zo zacht te spelen dat de volumeknoppen van onze instrumenten bijna op “UIT” stonden en de volumes van de aanwezige hoorapparaten driftig werden opgevoerd! Zelfs Schoonenberg en Hans Anders belden al of we na de pauze niet meer gerepeteerd hadden. Ha ha, Roger weet volgende week niet wat hij hoort want dan hoort hij bijna niets, dat wordt lachen!! Wel allemaal meedoen hè?

 

NJ 2017We zijn het nieuwe jaar weer goed begonnen met het opluisteren van de Nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis te Someren, zoals gebruikelijk. Zonder ons Seniorenorkest heeft deze receptie geen bestaansrecht of body, wij kunnen eenvoudigweg niet ontbreken. Nou zitten of staan er wel negen (9) rode jasjes op de reservebank, zoals onze Burgemeester dat verwoordde, want we passen tenslotte niet meer met zijn allen in de ruimte voor de Raadszaal, maar dat is aan de uitvoering niet te horen!! Tenslotte maken goede muzikanten ook de beste muziek, nietwaar, en goed is weinig dus weinig is goed!!
Onze Burgemeester hield zijn laatste Nieuwjaarsrede want eind dit jaar gaat hij met welverdiend pensioen. En ook dit jaar waren zijn “vertellingen” weer zeer “to the point”: actueel nieuws uit onze gemeente, zoals de hagelstorm, de autobandenbrand en het sluiten van drugspanden maar ook de binnenlandse politiek aangaande fuseren en samenwerken van gemeenten en de aankomende verkiezingen van maart 2017. Ook de wereldpolitiek kwam in zijn betoog naar voren met het vreemdelingenbeleid, het terrorisme en de verkiezing van Trump in de USA. Zijn opvolger krijgt het niet makkelijk…
Gelukkig is er dan ook nog de verkiezing van de 25e “Zummerse Mens” en dit jaar viel deze eer te beurt aan Diny van den Broek van de Kerkendijk in Someren-Heide (echtgenote van Wim van den Broek, voormalig hoofd van de Basisschool Someren-Heide: opm.red.). Wil van Roosmalen, die vanaf het begin bij deze verkiezingen is betrokken, mocht de naam bekend maken en vervolgens werd de “Zummerse Mens” toegesproken door de Burgemeester.
Dan blijft er voor ons niet veel meer over: een “Lang zal ze leven” en nog een afsluitende mars en dan “aftocht” naar Centraal. Daar hebben we ons eerste optreden weer naadloos omgezet naar onze jaarlijks inluidende stapavond en deze weer op tijd afgesloten want morgen is er toch weer repetitie…
De foto bij dit artikel is van Eric Driessen, waarvoor dank!