coronaHet Bestuur van ons Seniorenorkest heeft, in overleg met allerlei instanties en met inachtneming van allerlei richtlijnen, besloten dat we vanaf 1 september 2020 weer konden beginnen met de repetities. Daaraan zijn nogal wat regels verbonden die strikt moeten worden nageleefd. 

Ondertussen zijn we al gestart en alles verloopt prima volgens de regels. Deze regels hebben ook weer wat aanpassingen gekregen en die vindt u hieronder. 

De nieuwe voorschriften van de Ruchte per 14 oktober 2020 vindt u HIER

De nieuwe voorschriften, opgesteld door onze secretaris, vindt u HIER

Blijf dit bericht regelmatig controleren want er worden ook regelmatig aanpassingen doorgevoerd. 

 

Jeu 2 2 MiniatuurOp vrijdag 25 april was het feest voor twaalf inwoners van Someren waaronder onze penningmeester Jeu Jenneskens. Wat was er aan de hand? Nou, het bleek dat de koning het verstandig vond om aan Jeu een lintje uit te reiken maar dat hijzelf niet kon komen en dus stuurde hij onze burgemeester langs om dit verder zo goed mogelijk af te handelen. En dat is haar bijzonder aardig gelukt.
Ondanks de coronamaatregelen werd het een kleine feestelijke bijeenkomst. Jeu werd uit zijn bed gebeld en moest op de galerij komen staan en toen hij naar beneden keek, zag hij daar het “ontvangstcomité”, uitgedost in oranje, met een spandoek en een heuse paal met kroon. 

Eenmaal naar beneden gedirigeerd achter het “anderhalvemeterafstandstafeltje” heeft de burgemeester kort het geheugen van Jeu wat opgefrist met de activiteiten die hij de afgelopen decennia heeft ontplooit en waarvan de koning dus onder de indruk moet zijn geweest. Jeu 1 MiniatuurJeu hoorde en onderging alles blij verrast en sokloos en vertelde achteraf dat hij gelukkig zijn eikeltjespyjama al had uitgedaan.
Als verrassing bij deze lintjes hoorde ook nog de belofte van de burgemeester dat er een officiële uitreiking zou volgen als corona de deur uit is, dus een feest hebben we nog tegoed.
Jeu, namens alle leden met aanhang van het orkest van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding!
Zo, nog twee te gaan en dan hebben we een volledig Koninklijk Bestuur.
De foto’s bij dit artikel zijn van Eric Driessen.

 

 

Op deze dinsdag 18 februari kwam de club bijeen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Bij het Bestuur ontbrak de penningmeester en onze Beschermvrouw was door de griep geveld en kon er helaas ook niet bij zijn, maar voor de rest waren we toch bijna voltallig aanwezig; slechts enkelen hadden zich afgemeld.
ALV 2020aNadat de voorzitter de vergadering om 09.30 uur had geopend begon hij aan zijn gebruikelijke relaas met een terugblik op onze activiteiten in 2019, onze uitjes en de optredens van onze “gelegenheidsensembles”. Hij keek ook al even vooruit naar ons 30-jarig bestaan in 2021 maar uit een enquête was naar voren gekomen dat er geen meerdaagse buitenlandse reis inzit. We gaan wel wat extra’s doen maar geen groot concert of iets van dien aard, we houden het meer bij een “interne viering”.
Hierna mocht de vicevoorzitter vertellen wat er in de planning zit voor dit jaar, kon de secretaris even terugblikken naar zijn notulen van 2019 en zijn “in de website vervatte jaarverslag” en presenteerde de voorzitter in het kort het Financieel verslag bij afwezigheid van de penningmeester. Daarover was verder weinig te melden want het jaar was met een positief resultaat afgesloten en toen ook de kascommissie nog even meldde dat ze geen onregelmatigheden hadden gevonden werd, zoals dat zo netjes heet, de penningmeester gedechargeerd.ALV 2020 Miniatuur

En toen was het al weer tijd voor de koffie met gebak (!) want onze Beschermvrouw was dan wel afwezig maar ze had wel weer goed voor haar “cluppie” gezorgd met heerlijke Limburgse vlaai… 
Afijn, in deel twee van de vergadering werden de verschillende commissies uitgebreid in het zonnetje gezet met als “specialiteit” Ria van de muziekcommissie en dat werd bijzonder gewaardeerd met een applaus. En wie ook een hartelijk applaus ontving en er zelfs bloemen bij kreeg was “onze Lady Speaker” Wil, die na jarenlange dienst in de muziekcommissie en evenzovele enthousiaste presentaties met ludieke aankondigingen met pensioen wilde gaan. We vonden het allemaal erg jammer maar ze wil haar enthousiasme nu helemaal gaan botvieren op de pauken en dus zullen er binnenkort wel nieuwe stokken nodig zijn…
Ja, en dan is het al weer tijd voor de rondvraag. Behalve een dankwoordje namens een geloofsgemeenschap en wat “ellebogenwerk” voor de afdeling hoornblazers werd daar verder geen gebruik van gemaakt met als gevolg dat de voorzitter om 10.50 uur de vergadering al weer kon sluiten. Geen muziek gemaakt maar toch gezellig weer even bij elkaar gezeten, nietwaar. 
Voor een meer uitgebreider verslag van deze vergadering wordt verwezen naar de notulen die door onze secretaris zullen worden opgemaakt.

 

 

Jubilarissen 2019 MiniatuurOpnieuw een jaar voorbij en dus weer een traditionele repetitie met gasten en het huldigen van onze jubilarissen. Onze voorzitter verwelkomde een twintigtal gasten, veelal ons vaste schare fans en toen kon de ‘repetitie’ beginnen.

Wat zou onze dirigent nu weer hebben uitgedacht om iedereen te vermaken… Nou, dat werd snel duidelijk. Was het in voorgaande jaren een lesje instrumentenkennis of een wedstrijdje “maestro”, ditmaal kregen de gasten een lesje muziektermenkennis (leuk scrabblewoord trouwens…). De dirigent liet het orkest op verschillende manieren hetzelfde stuk(je) spelen en gaf daarbij uitleg over zaken als staccato en portato, over dynamiek en tempi, ondertussen zwaaiend met zijn partituur en vertellend dat het orkest zo goed naar zijn aanwijzingen kijkt en luistert… En met goede metaforen wordt alles toch zo duidelijk. Zo weten we nu op welk marstempo de kamelen door de woestijn lopen en hoe de Drie Koningen zijn aangekomen in Nazareth. Ook weten we nu hoe Beethoven aan de eerste noten van zijn vijfde symfonie kwam maar we weten nog steeds niet wie er op zijn deur klopte…
En toen was het tijd voor koffie en de jubilarissen, dus op naar de “feestzaal” waar de tafels met kerststukjes, koekjes en chocolaatjes mooi versierd klaar stonden. Dit jaar waren er vier leden die hun twaalfeneenhalfjarig (weer mooi scrabblewoord…) jubileum hadden bereikt; op de foto van links naar rechts: Frank Mouwen, Tineke Kramer, Hans Hendrikx en Fred Rooijakkers, de voorzitter zelf dus. Deze laatste sprak zijn drie medefeestvierders toe en had voor iedereen wel een persoonlijke vermelding: trouwe repetitiebezoekers en allemaal leden die zich ook in verschillende commissies nog verdienstelijk maken voor de club, zoals in de activiteitencommissie en de muziekcommissie. De voorzitter kon zichzelf natuurlijk niet toespreken maar laat dat maar over aan onze vicevoorzitter; ook zij had (gelukkig) alleen maar vriendelijke woorden en prees Fred om zijn werk als voorzitter.
En een leuke hechte club als ons seniorenorkest waardeert zijn leden altijd op gepaste wijze, ditmaal met de juiste fles voor de juiste persoon en een prachtig kerststuk voor de partners, waarvoor namens alle jubilarissen hartelijk dank. En last but not least werd onze dirigent in het zonnetje gezet voor zijn niet aflatende reislust om ons te komen dirigeren! 
Eric Driessen heeft zich weer in allerlei bochten gewrongen om de meest mooie foto’s te kunnen maken, zoals bij dit artikel. Zijn andere foto’s (via Siris) vindt u HIER.

 

PPM 2019 2 MiniatuurHet Pracht-Paren-Concert, inmiddels omgedoopt naar Pracht-Paren-Middag, werd vandaag (16 november) weer georganiseerd in de Ruchte. Het is al weer de negende editie sinds het eerste concert op 29 oktober 2011, eveneens in de Ruchte.
Dit jaar waren er 60 paren die een Gouden of Diamanten bruiloft te vieren hadden waarvan 56 paren waren vertegenwoordigd in de zaal. De burgemeester heette iedereen persoonlijk van harte welkom en na haar openingswoordje waren er diverse optredens gepland. Eén daarvan was het optreden van ons seniorenorkest en wij confisqueerden het podium na de pauze als afsluiting van de middag. En dat werd best gezellig, zeker toen de presentatrice Jetteke Hendriks (u kent haar wel als zangeres, cabaretière en theatermaker) in haar beste Duits ons eerste nummer aankondigde "Wein bliebt Wein...". Hier zat meer "Zummers" in dan dat de hoofdstad van Oostenrijk werd herkend, maar door deze alcoholische aankondiging gingen we dan ook als een speer van start. Verder hebben we natuurlijk de voor dit publiek herkenbare muziekstukken gespeeld en gelukkkig zat een van onze bassisten met zijn vrouw (ook al 50 jaar getrouwd) in de zaal om de hele uitvoering te beoordelen en straks met ons te evalueren... 
U kunt een en ander nakijken op Siris waar ook een heel fotoalbum is geplaatst. Deze foto's zijn alle gemaakt door Eric Driessen evenals de foto bij dit artikel. Klik HIER voor de foto's op Siris.