IMG 2217Afgelopen dinsdag (17 januari) was een repetitiedag met verrassingen. Niet alleen was Jan Cranenbroek weer terug op de repetitie, zij het aan de reservetafel na een lange afwezigheid wegens ziekte, maar bleek ook onze dirigent geveld door de griep. Gebruikelijk is dan dat Jo zijn plaats achter de dirigentenbok inneemt en dat gebeurde ook tijdens de eerste helft. Maar na de pauze bleek het Bestuur echter in een spoed tripartite overleg een nieuwe invalkracht te hebben gecharterd, namelijk “onze Guus”!! En hij nam de tweede helft voor zijn rekening en met verve!! Het blijkt een trompettist te zijn met verborgen talenten en krachten; niet alleen zwaait hij duchtig met twee armen en blijkt hij uiterst soepel in de kniegewrichten, hij heeft ook een buitengewoon goed gehoor want als we héél zacht speelden was het nog te hard voor zijn oren…!! En we werden dus getriggerd om zo zacht te spelen dat de volumeknoppen van onze instrumenten bijna op “UIT” stonden en de volumes van de aanwezige hoorapparaten driftig werden opgevoerd! Zelfs Schoonenberg en Hans Anders belden al of we na de pauze niet meer gerepeteerd hadden. Ha ha, Roger weet volgende week niet wat hij hoort want dan hoort hij bijna niets, dat wordt lachen!! Wel allemaal meedoen hè?

 

NJ 2017We zijn het nieuwe jaar weer goed begonnen met het opluisteren van de Nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis te Someren, zoals gebruikelijk. Zonder ons Seniorenorkest heeft deze receptie geen bestaansrecht of body, wij kunnen eenvoudigweg niet ontbreken. Nou zitten of staan er wel negen (9) rode jasjes op de reservebank, zoals onze Burgemeester dat verwoordde, want we passen tenslotte niet meer met zijn allen in de ruimte voor de Raadszaal, maar dat is aan de uitvoering niet te horen!! Tenslotte maken goede muzikanten ook de beste muziek, nietwaar, en goed is weinig dus weinig is goed!!
Onze Burgemeester hield zijn laatste Nieuwjaarsrede want eind dit jaar gaat hij met welverdiend pensioen. En ook dit jaar waren zijn “vertellingen” weer zeer “to the point”: actueel nieuws uit onze gemeente, zoals de hagelstorm, de autobandenbrand en het sluiten van drugspanden maar ook de binnenlandse politiek aangaande fuseren en samenwerken van gemeenten en de aankomende verkiezingen van maart 2017. Ook de wereldpolitiek kwam in zijn betoog naar voren met het vreemdelingenbeleid, het terrorisme en de verkiezing van Trump in de USA. Zijn opvolger krijgt het niet makkelijk…
Gelukkig is er dan ook nog de verkiezing van de 25e “Zummerse Mens” en dit jaar viel deze eer te beurt aan Diny van den Broek van de Kerkendijk in Someren-Heide (echtgenote van Wim van den Broek, voormalig hoofd van de Basisschool Someren-Heide: opm.red.). Wil van Roosmalen, die vanaf het begin bij deze verkiezingen is betrokken, mocht de naam bekend maken en vervolgens werd de “Zummerse Mens” toegesproken door de Burgemeester.
Dan blijft er voor ons niet veel meer over: een “Lang zal ze leven” en nog een afsluitende mars en dan “aftocht” naar Centraal. Daar hebben we ons eerste optreden weer naadloos omgezet naar onze jaarlijks inluidende stapavond en deze weer op tijd afgesloten want morgen is er toch weer repetitie…
De foto bij dit artikel is van Eric Driessen, waarvoor dank!

 

KobusOp de laatste dinsdag van het jaar houden we getrouw onze open repetitie voor de “aanhang” van de muzikanten uit ons seniorenorkest en worden de jubilarissen van het jaar (2016) in de bloemetjes gezet. Ondanks het feit dat we dit jaar maar één jubilaris hadden, was er erg veel aanhang en moesten er stoelen bijgezet worden.
En die ene jubilaris was Kobus de Vos, lid sinds 01-01-2004 en dus vierde hij in 2016 zijn 12½-jarig jubileum. Hij was in gezelschap van zijn vrouw, dochters en kleinkinderen en een van de kleindochters werd nogal eens snel ingepalmd door onze dirigent. In een spoedcursus slagwerk maakte hij haar vertrouwd met twee stokken en een deksel, leerde haar tot vier tellen en vervolgens de kunst om op één en drie op die deksel te rammen… Het meisje bleek een natuurtalent en mocht dan ook aansluitend het hele orkest dirigeren, verdiende een luid applaus en werd daarna ook nog eens vorstelijk uitbetaald!! Die zal haar weg in de muziek wel vinden.
We hebben een korte repetitie gedaan van de nummers die we tijdens de Nieuwjaarsreceptie op het Gemeentehuis Someren spelen en daarna gingen we naar de koffie met heerlijke Belgische wafels (eigen baksels van een van onze muzikanten). Zoals gebruikelijk neemt onze voorzitter dan een microfoon ter hand om eerst de jubilaris in het zonnetje te zetten en vervolgens om iedereen te bedanken die dit jaar, ons Jubileumjaar wel te verstaan, tot een succes heeft gemaakt. En daarbij is niemand uit te sluiten, iedereen heeft op eigen wijze zijn of haar steentje wel bijgedragen, ook onze buitengewone leden die altijd voor ons natje en droogje zorgen en altijd aanwezig zijn. En tenslotte wordt onze dirigent Roger Cobben nog even in het zonnetje gezet en krijg hij zijn gebruikelijk doos met ‘geheime’ inhoud overhandigd…
Onze eigen fotograferende hoornblazer heeft enkele mooie plaatjes geschoten die in een klein album zijn verwerkt. Bekijk de foto’s en dan komen alle herinneringen van deze gezellige ochtend vanzelf weer terug.
Fijne Jaarwisseling.

 

PietvdBoomenOp zondag 18 december 2016 overleed, toch nog zeer onverwacht, onze hoornist Piet van den Boomen in de gezegende leeftijd van 86 jaren. Samen met een kerkkoor hebben we als Seniorenorkest Groot Someren op donderdag 22 december op muzikale wijze afscheid genomen van een zeer gewaardeerde muzikant in de kerk van Someren-Heide.
Piet was een muzikant in hart en nieren. Hij was al sinds augustus 1997 lid van ons orkest en de dinsdagochtend, de dag van de repetitie, was voor hem uiterst belangrijk; hij was er dan ook altijd. Eerst speelde hij nog bariton maar later ging hij over op hoorn. En als hoornist had hij oh zo graag nog meegespeeld in ons 3-Generatieconcert op 11 december, waar onder andere ook zijn kleinzoon meespeelde. Gelukkig heeft hij het concert nog wel kunnen bijwonen en de filmbeelden hiervan heeft hij voor zijn overlijden nog vele malen bekeken en daar heeft hij nog erg van genoten.
Het was voor ons een voorrecht om Piet als mens en als muzikant in ons midden te hebben gehad.
Klik HIER voor het gedachtenisprentje van Piet.

 

3 gen concertWat was het ook alweer? Oh ja, alle kinderen en kleinkinderen van muzikanten uit ons seniorenorkest, die ook een instrument bespelen, mochten meedoen in dit gelegenheidsorkest om een concertmiddag te verzorgen. Dit zou het sluitstuk worden van 2016, het jaar waarin wij ons 25-jarig jubileum op verschillende wijze vorm hebben gegeven. En een sluitstuk werd het!!
De belangstelling was enorm, een overvolle zaal met publiek en er moesten verschillende rijen stoelen bijgezet worden.Na het openingswoordje van onze voorzitter kreeg onze vertrouwde paukeniste annex lady-speaker het woord. Zij vertelde dat drie van onze leden Wil Aarts, Hans Hendrikx en Kobus de Vos verantwoordelijk waren voor de gehele organisatie, waarbij Wil Aarts samen met onze dirigent Roger Cobben het muziekprogramma heeft samengesteld, dat vervolgens door Roger in slechts zes repetities werd ingestudeerd. Welaan, een prestatie!