ep

Bezoek Europees Parlement Brussel


epProgramma op deze 22e juni 2011:

08.30 – 09.00 uur: verzamelen bij clubgebouw

09.00 – 09.00 uur: vertrek naar Brussel dus zorg dat u in de bus zit!

11.00 – 11.00 uur: aankomst Europees Parlement , Rue Wiertz 10G263, B-1047 Brussels.

11.00 – 13.00 uur: uitleg over E.P. en rondleiding door gebouw.

13.00 – 14.00 uur: 3-gangen warme lunch, aangeboden door Toine Manders, Member of the E.P. for ALDE/VVD.

14.30 – 15.30 uur: concert BUITEN voor het E.P. gebouw (het waait daar altijd!)

15.30 – 16.30 uur: pint pakken.

17.00 – 17.00 uur: vertrek uit Brussel dus zorg dat u weer in de bus zit!

19.00 – 19.10 uur: aankomst restaurant van camping De Somerense Vennen.

± 21.30 uur: einde van deze vermoeiende dag en voor het merendeel van onze leden staat een bus klaar om hen dicht bij huis af te zetten.

Van de leden verwachten we dat (bijna) iedereen mee gaat naar Brussel. Voor de partner is het ook mogelijk om om 19.00 uur aan te sluiten op de Somerense Vennen.

Er zal een eigen bijdrage, per persoon, gevraagd worden en over de hoogte hiervan wordt u spoedig ingelicht. U kunt het bedrag dan tijdig overmaken op rekeningnummer 12.88.92.854  t.n.v. Seniorenorkest Groot Someren.

Namens het Bestuur,
De Penningmeester.