p1040160

In memoriam Jan Lammers (1927-2010)

p1040160Op 9 december overleed na een langdurig ziekbed onze alom zeer gewaardeerde muzikale vriend Jan Lammers. Hij was vanaf de beginperiode van het Seniorenorkest lid van de vereniging en heeft altijd vol overgave zijn muzikale bijdragen geleverd. Jan was niet alleen saxofonist in hart en nieren, hij was ook altijd de vrolijke noot in het gezelschap. Met zijn karakteristieke stem wist hij op de meest gelegen en ongelegen momenten met droge humor de lachers op zijn hand te krijgen. En het was schitterend om te zien hoe hijzelf zo kon genieten van het lachen, soms om zijn eigen grappen.
Jan was een echte verenigingsman: hij was tamboer bij de Schut, lid van de Harmonie in Someren Eind, speelde 30 jaar in de Boerenkapel en ook nog eens 10 jaar bij de Big Band. En om het geheel te completeren zong hij nog 15 jaar bij het Kerkkoor, speelde hij nog in de Middenstandsharmonie en later bij de Molenaarsharmonie. Kortom, Jan heeft altijd van muziek genoten.
Op 15 december hebben we tezamen met zijn familieleden en talrijke vrienden en kennissen afscheid genomen in een prachtige uitvaartdienst, voorgegaan door Pater Frans Wijnen. Het was voor ons een eer om tijdens deze dienst te mogen musiceren en vol overgave hebben we invulling kunnen geven aan een van Jans laatste wensen: “Nummer 28”. En als we straks weer eens “Rosenkinder” ten gehore brengen zal menigeen weer terugdenken aan een fijne vriend en een geweldige muzikant. Jan: bedankt!