Jubilaris(sen) 2023

Het was weer de laatste repetitie van 2023 en dan staat alles in het kader van de jubilaris(sen) en het toegestroomde publiek. Op een enkeling na waren alle muzikanten aanwezig en de publieke tribune was weer volgestroomd.
Zo’n repetitie is ook altijd speciaal omdat de dirigent ervoor zorgt dat de toehoorders maximaal worden betrokken bij het orkest en ook nu had hij weer drie “slachtoffers” op het oog die niet konden weigeren om de baton, het dirigeerstokje,  ter hand te nemen.
Alle drie moesten ze twee muziekstukken dirigeren waarna ze steeds werden beoordeeld door drie uiterst kritische juryleden uit het orkest, een optreden à la “maestro”…
Het werd een prachtige uitvoering met Marjolein de dochter van Ruud, Mia de vrouw van Jan en Jan de man van Ria…

De beoordelingen van de jury waren onverbeterlijk lovend en bezorgden de dirigent een behoorlijk aantal stressmomentjes omdat hij de puntentelling moest bijhouden maar na veel rekenen en nog eens natellen bleek de vrouw van Jan te hebben gewonnen. Zij ontving de gouden wijnfles omdat de gouden baton nog in Limburg lag…

Ook werd er een extra optreden ingelast van Daan, de kleinzoon van Ank, de vriendin van Els, die met hulp van de dirigent ook zijn partijtje mocht dirigeren en als extra intermezzo was er het optreden van een ensemble uit ons orkest dat afgelopen weekend deel uitmaakte van het Kerstconcert in de Lambertuskerk in Someren, waar anders.

Na de muziek was het tijd voor koffie en thee met de bijbehorende lekkernijen, taart, vlaai, cake en kerststol. En dan volgt het traditionele huldigen van de jubilarissen maar dit jaar was er maar één: Jan Heesmans onze (solo) trompettist, 12½ jaar lid. Nadat de voorzitter de loftrompet (?) over hem had afgestoken en de bloemen waren overhandigd ging het verder met het bedanken van de dirigent en niet te vergeten het bedanken van de mensen die ons door het jaar heen van koffie en meer voorzien: Agnes en Hans.

De ochtend werd erg gezellig afgesloten met tot besluit voor iedereen: Fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2024. En dat we het volgend jaar maar goed mogen beginnen:  2 januari gewoon repetitie…!!