cid_0_1

Nieuwe Voorzitter

cid_0_1

Tijdens een Algemene Ledenvergadering op donderdag 21 oktober 2010 werd op voordracht van het Bestuur de heer Fred Rooijakkers met algemene stemmen verkozen tot nieuwe voorzitter van het Seniorenorkest Groot Someren. Uit handen van vice-voorzitter Dulf Schenkelaars ontving hij de voorzittershamer. PROFICIAT!
Fred is zelf ook muzikant in het orkest waar hij altsaxofoon speelt. In een van de volgende nieuwsberichten kunt u uitgebreid met hem kennis maken.