ALGEMENE LEDEN VERGADERING 24-1-2023

 

AGENDA

 

1 OPENING/MEDEDELINGEN/VERHINDERINGEN

2 NIEUWE LEDEN

3 TERUGBLIK VOORZITTER

4 VERSLAG JAARVERGADERING 17-5-2022

5 FINANCIEEL VERSLAG PENNINGMEESTER

6 VERSLAG KASCOMMISSIE

7 BESTUURSVERKIEZING AFTREDEN NICOLE LARDINOIS EN HERKIESBAAR EN JACQUES VAN OOIJEN, AFTREDEND. KANDIDAAT RUUD VAN DONGEN

8 AFSCHEID JACQUES

9 GEKOZEN BESTUURSLEDEN

10 VOORSTEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT

11 KOMENDE ACTIVITEITEN 2023

12 RONDVRAAG EN SLUITING.

 

1 Voorzitter Fred heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder Netty, die op haar beurt gezorgd heeft voor vlaai bij de koffie. Afwezig met kennisgeving: Riny Cobben-Coenen, Jan Cranenbroek, Truus van Enckevort-van Vugt, Marika Heerkes, Tineke Kramer, Hans van Laanen, Jan de Leeuw, Maria van Ommeren.

 

2 Dit jaar nog niet vernoemd 2 nieuwe leden Ruud van Dongen en Ton Wijnen.

 

3 Terugblik voorzitter: a. Veel kunnen repeteren b. Uitwisselingsconcert Fanfare Wilhelmina c. Braderie Lierop i.s.m. A Capella d. Hoogtepunt uitwisseling Pro Musica uit Nederweert-Eind, t.g.v. hun 25 jarig bestaan. VERGADERING 27-12 2022 2 e. Carat concert Helmond, ondersteund door muzikanten van Pro Musica. f. KBO op 17 augustus tijdens optreden afgelast door enorme regenval. g. 30 augustus optreden bij wooncentra Sonnehove. h. Beek & Donk, uitwisseling met seniorenorkest ODE op 10 oktober 2022. i. Pracht Paren concert in de Ruchte. j. Natuurlijk vanuit het bestuur een woord van dank aan alle leden die ook achter de schermen heel duidelijk ons orkest ondersteunen. Frank voor het bijhouden van de website. Ria voor haar vele werk bij het uitzoeken en opsturen van de partituren. En ook medewerkers van de Weijers, Hans en Agnes die iedere week de koffie klaar hebben.

 

4 Jaarverslag secretaris van 17 mei 2022 wordt door de vergadering akkoord bevonden.

 

5 Door René werd via de beamer een goed leesbaar overzicht getoond van het financieel verslag 2022. René gaf hierbij een duidelijke toelichting. Ook toonde hij de begroting voor 2023. Na een kleine opmerking van Frank werd een applaus gegeven voor zijn penningmeesterschap.

 

6 Verslag kascontrolecommissie gaf uit naam van Ans en Dick décharge voor het geweldige overzicht, nadat dit door beiden gecontroleerd was. Ans aftredend en Ine van Brussel neemt haar stokje over.

 

7 Nadat de stembriefjes waren uitgedeeld, waardoor de leden schriftelijk een stem konden uitbrengen, kon worden opgemaakt dat van de 45 aanwezige leden 44 stemmen op JA geteld werden voor herkiesbaar Nicole Lardinois-Moens en 44 stemmen met JA werden geteld voor nieuw bestuurslid Ruud van Dongen die vervolgens het secretariaat van Jacques van Ooijen zal voortzetten.

 

8 Fred heeft Jacques in het bijzonder bedankt voor zijn bijdrage in het bestuur en voor zijn werkzaamheden als secretaris. Hiervoor werd Jacques benoemd als Erelid van Seniorenorkest Groot Someren. Dit werd gevolgd door een Oorkonde en twee heerlijke flessen wijn en niet te vergeten een warm applaus van de aanwezige leden.

 

9 Officieel werden Nicole en Ruud benoemd voor een bestuursfunctie. Ruud zal administratief ondersteund worden door Wil Aarts-Heesmans.

 

10 Nicole geeft toelichting voor een wijziging in het huishoudelijk reglement artikel 2.2. Uniform en bijbehorende kledingstukken. Dit werd door de vergadering goedgekeurd. O.a. overhemd voor de mannen kan in overleg met bestuur besteld worden bij Wijnen confectie aan de VERGADERING 27-12 2022 3 Kerkendijk, kosten €49,95. Er zal nog eens kritisch gekeken worden naar de choker maar blijft zeker een onderdeel van ons uniform.

 

11 Komende activiteiten; a. 7/2 KBO in de Ruchte b. 23/4 Meijerij c. 11/6 Someren-Heide d. 18/7 Carat concert e. Beek & Donk, Ziekentridium, De Hoof, Sonnehove zijn nog in onderhandeling f. Weijers sluit de deuren van 22 juli t/m 20 augustus 2023 g. Nog geen datum voor onze leden dag.

 

12 Rondvraag en sluiting.

– Guus Is het mogelijk om voor een vergadering vooraf 1 uur te repeteren.

– Ans Ik zal nog eens kijken wat mogelijk is voor de chokers.

– Ria Wat wordt nu de definitieve opstelling van het orkest.

Fred geeft antwoord dat de oude opstelling blijft met een extra rij voor de saxen.

– Ans Graag wat meer beenruimte voor de klarinettisten in de eerste rij.

 

Fred sluit de vergadering en Ruud bedankt iedereen voor het vertrouwen in hem als secretaris.