Rabo Clubkas Campagne 2018

Rabo 2018aOp woensdag 9 mei 2018 stond de Rabobank Peelland Zuid met hun “actievoertuig” weer op het Wilhelminaplein voor het uitdelen van de prijzen van de Rabo Clubkas Campagne 2018.

In totaal stellen zeven lokale Rabobanken in de omgeving van Helmond en Eindhoven ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor deze Campagne, om precies te zijn € 1.050.000,00. Rabo 2018bRekeninghouders van deze banken verdelen dit geld door in de maand april te stemmen op de deelnemende clubs die zij een warm hart toedragen.

Iedere rekeninghouder mag vijf stemmen uitbrengen en moet deze verdelen over vijf verschillende verenigingen. En dan is het natuurlijk zaak voor die clubs en verenigingen dat zij zoveel mogelijk stemmen binnenhalen. Het totaal uitgebrachte stemmen wordt uiteindelijk gedeeld op het uit te keren bedrag en dat resulteerde voor ons seniorenorkest in een bedrag van € 589,05. De voorzitter mocht de cheque in ontvangst nemen en is kennelijk kort nadien met twee andere bestuursleden de kroeg ingedoken…en nu is hij op vakantie (?)