kerk

20-jarig bestaan – deel 1

kerk“Al het goede komt van boven” en dat klopt ook wel maar dit keer kwam het toch zeker ook uit het oosten in de vorm van een hogedrukgebied dat voor een schitterend weertje zorgde (ik lijk Helga van Leur wel…). Dus zaten we met z’n allen op zondagmorgen in een letterlijk zonovergoten kerk: een nagenoeg compleet seniorenorkest en een bijna geheel gevulde kerk.Onze pastoor opende de H. Mis met een bijzonder aardig welkomstwoordje aan alle aanwezigen, maar speciaal aan ons adres en we werden daarbij aardig in het toepasselijke zonnetje gezet! Dus was het aan ons om iets terug te doen en dat hebben we ook gedaan. De muziekstukken die we in de H. Mis speelden klonken zoals het weer buiten: schitterend! En bij sommige nummers kwamen de goosebumps (in het NL: kippenvel) spontaan opzetten.
Onze voorzitter mocht tijdens de H. Mis enkele lezingen verzorgen en de wijze waarop hij zijn lezingen uitsprak deed vermoeden dat de man vroeger absoluut misdienaar moet zijn geweest.

En na de H. Communie kon hij zijn toespraak houden. Na het verwelkomen van onze gasten en speciaal onze Beschermvrouwe verhaalde hij in het kort de geschiedenis van het orkest en ging verder in op de fantastische sfeer die we allemaal ervaren. En dat komt natuurlijk omdat we leuke muziek spelen, fijn “op stap gaan” en dan intens kunnen genieten van onze optredens, reisjes en alles wat daarbij hoort! Als afsluiter vertelde onze voorzitter dat we nog een leuk concertje zouden spelen en kondigde hij onze lady speaker al aan. En toen bleek dat hij toch geen misdienaar was geweest, want de pastoor had de H. Mis nog niet afgesloten! Geen nood: de pastoor nam het heft weer in handen, sloot de H. Mis af en daarna kon het “concertje” gespeeld worden.
Dat klonk toch iets anders dan de prachtig gedragen koralen die we al achter de rug hadden. Nu ging het dak er bijna af, alsof we de Arena wilden nabouwen en een enkeling moest zelfs zijn hoorapparaten uitschakelen. Maar het klonk wel geweldig, letterlijk en figuurlijk dus!

Op naar het clubhuis voor een heerlijke koffietafel verzorgd door Hotel Centraal. Dit was ook min of meer een spiritueel gebeuren vanwege de kristalheldere brandewijn die daarbij werd uitgeserveerd. En tijdens deze uitgebreide koffietafel werden onze jubilarissen gehuldigd: negen (9) personen die al vanaf het begin deel uitmaken van het orkest. De voorzitter had voor ieder van hen een speciaal woordje (in alfabetische volgorde):

JubilarissenHenk van Brussel
“Eén van onze belangrijke trompettisten, onopvallend maar bijna altijd aanwezig, een goede muzikant en een heel trouw lid, die ook graag iets doet voor een ander. Hij staat altijd klaar voor een ander. Toen ik hem eens met een leuk bierglashoudertje aan zijn standaard zag zei ik terloops dat ik dat een leuk ding vond en wat denk je: de week daarna stond hij met zo’n houdertje voor me klaar! Jammer genoeg heb ik er nog niet veel gebruik van kunnen maken. Henk, je bent een fantastische muzikant en we hopen nog lang van jouw muziek te kunnen genieten”.

Piet van Dongen
“Een man met een enorm grote waarde voor het seniorenorkest, mede oprichter en jarenlang voorzitter geweest. Door de goede contacten die hij altijd had wist hij ook het nodige geld voor de vereniging binnen te roeien. Dat was ook noodzakelijk! Onder jouw leiding is ons orkest geworden wat het nu is: een club met een muzikale ambitie, maar vooral een club waar de gezelligheid en de saamhorigheid vanaf straalt. Helaas kwam aan jouw voorzitterschap een voortijdig einde maar wij hebben allemaal een diep respect voor de wijze waarop jij je hebt teruggevochten. Daardoor genieten wij nog wekelijks van jouw aanwezigheid bij onze repetities en als onze trouwste fan, probeer je ook zoveel mogelijk onze optredens bij te wonen. Piet als iemand het verdiend heeft onze erevoorzitter te zijn dan ben jij het”.

Jeu Jenneskens
“De grote schatbewaarder van ons orkest, de man van de centen, maar ook óp de centen! En dat moet ook, want door een goed beheer van de financiële middelen, wordt het voortbestaan van ons orkest gegarandeerd. Jeu wil daar liever niet te veel poespas over maken, maar wij als bestuur weten verdomd goed wat er allemaal bij komt kijken. Het gaat niet alleen om het innen van de contributie, want alleen daarvan kan onze club niet blijven bestaan. Steeds opnieuw moeten sponsors worden gezocht en potentiële vrienden worden benaderd om financiële steun. En wat te denken van de aanvragen voor subsidies of financiële ondersteuning voor aankoop van instrumenten? Jeu weet er zo’n indrukwekkende smeekbedes van te maken, dat de aanvragen met tranen in de ogen door de betrokken instanties worden toegewezen. Jeu voor jouw tomeloze inzet wil ik je bijzonder bedanken. En daarnaast ook omdat ik jou een ontzettend fijne vent vind en ik ben er trots op dat ik met jou samen in het bestuur mag zitten. Wat mij betreft mag dat nog heel lang duren!”

Huub de Lau
“Huub jij bent inmiddels rustend lid, maar de club heeft heel veel jaren van jouw muzikale kwaliteiten kunnen profiteren. Jij was een van de mannen van het eerste uur en hebt de club dus door de eerste jaren heen weten te loodsen. Als bugelspeler heb je vast heel mooie partijen kunnen spelen en dat jarenlang. Door al die jaren heen ben jij altijd een heel betrokken lid geweest dat zich alleen maar positief over het seniorenorkest heeft uitgelaten. Helaas moest je door jouw ziekte op muzikaal gebied afhaken en ik vind het dan ook heel jammer dat ik niet met jou heb kunnen samenspelen. Dat had jij zelf ook graag anders gezien, maar Huub wij zijn toch nog steeds heel trots op jouw betrokkenheid bij onze club. Ik hoop dat het de komende tijd wat beter met je gaat en dat we je misschien toch weer aan onze “trouwe-fan-tafel” tijdens de repetities mogen begroeten”.

Martien van Lierop
“Ja Martien, wat zouden we zonder jou in ons orkest moeten beginnen? Een beetje verstopt zit jij altijd achter die grote bas van jou, maar de tonen die eruit moeten komen zijn nog steeds even zuiver en op het juiste moment te horen! En ik kan het weten want bij het stemmen van de instrumenten mag ik meestal de langste solo spelen! Alle gekheid op een stokje: Martien jij bent niet meer de jongste en je hebt ook het nodige mee moeten maken. Het overlijden van je vrouw heeft jou erg aangegrepen. Heel begrijpelijk en daardoor moest je door een moeilijke periode heen. Maar ik ben ervan overtuigd, dat het SOGS daarin een positieve bijdrage heeft kunnen leveren. Je bent blijven spelen en je hebt in onze club heel veel vrienden gemaakt. Martien ik ben er hartstikke trots op dat jij bij ons bent en wij hopen nog lang van jouw muzikale kwaliteiten te kunnen genieten”.

Antoon Maas
“Beste Antoon. Ook jij hebt in de afgelopen twintig jaar een grote verdienste voor ons orkest gehad. In de eerste plaats vanwege jouw muzikale inbreng. Jij hebt er mede voor gezorgd dat wij zo’n sterke trompetsectie hebben. Maar daarnaast heb jij jarenlang de financiën van onze club beheerd, totdat die door Jeu werden overgenomen. En al eerder heb ik aangegeven dat die post in het bestuur één van de allerbelangrijkste is. In die rol heb ik je dus niet meegemaakt, maar ik ervaar jou als een bijzonder fijne muzikale collega met hart voor onze vereniging. Jij bent een heel trouw lid en ik hoop dat jij nog jarenlang lid van onze club zult blijven!”

Wiel Tinnemans
“Beste Wiel. Als nestor heb jij je ook voor het seniorenorkest ongelooflijk ingezet. Als muzikant, maar als het nodig was zette jij je ook op andere terreinen in. Nooit te beroerd om een ander te helpen en ook als vervangend dirigent heb jij vele malen het orkest naar je hand weten te zetten. De laatste jaren zijn voor jou door allerlei omstandigheden moeilijk geweest. Daardoor kon je niet meer zo betrokken zijn bij ons als je graag gewild zou hebben. Maar wij weten dat het seniorenorkest in jou hart een heel bijzondere plaats heeft gekregen en dat zal altijd zo blijven. Tijdens de viering van jouw 90ste verjaardag hebben wij dat met onze serenade aan jou nog eens duidelijk gemaakt. Wiel ook voor jou onze hartelijke gelukwensen met je jubileum en we hopen dat onze trouwe band nog lang mag blijven bestaan”.

Jan Velings
“Ja Jan, wat zal ik over jou nou eens vertellen? Ik vind jou een hartstikke gezellige vent. Jij behoort ook tot onze oudste leden, maar daar is alleen maar in de manier waarop jij loopt iets van te merken. Voor de rest straal jij nog een en al vrolijkheid uit en ik zie iedere keer weer hoeveel plezier jij nog aan het muziek maken hebt en vooral aan lid zijn van ons mooie orkest. Ik geniet van al die komische opmerkingen die jij vaak maakt als reactie op anderen. Ik vroeg laatst aan iemand: ‘wat vind jij kenmerkend aan Jan?’ en het antwoord was: ‘er zit helemaal geen kwaad in die rotzak!’ en ‘die blijft spelen tot ie erbij neervalt!’. En Jan dat vind ik ook. Als je het goed vindt blijf ik nog een tijdje achter jou zitten en ik hoop dat je onze club nog heel lang trouw mag blijven”.

Broer van de Voort
“Beste Broer. Kennelijk speel jij al net zo lang als Jan klarinet in ons orkest. En dat gaat je nog steeds heel goed af. Jouw inbreng in de klarinetgroep is onmisbaar. Gelukkig hoeft dat bijna nooit want ook jij bent een heel trouw lid, dat zelden een repetitie of een concert moet laten schieten. Maar jouw verdienste voor de vereniging ligt ook in het bestuurlijk vlak. Maar liefst 9 jaar lang heb jij de functie van secretaris uitstekend, maar naar ik me heb laten vertellen, wel op een “eigenwijze” manier vervuld. Zelfs toen Jacques de functie overnam heb jij hem nog de nodige tijd de weg gewezen. Beste broer jij hebt een grote verdienste gehad voor het seniorenorkest. Je hebt er veel vrije tijd in gestoken, maar hopelijk is dat niet ten koste gegaan van je andere grote hobby: het fietsen. Ook voor jou spreek ik de wens uit dat we nog lang samen muziek mogen maken en dat jij er nog lang van mag genieten”.

Alle jubilarissen werden letterlijk in de bloemen gezet.Smoelenboek

Aan het eind van de lunch werd aan alle leden het zogenaamde “Smoelenboekje” uitgereikt. Een prachtig werkje dat door de PR-commissie is samengesteld en dat door een van onze sponsoren is voorzien van een schitterende kaft in onze ‘verenigingskleuren” met bijbehorende opdruk. De voorzitter bedankte alle personen die zich hebben ingezet om dit boekje te maken.
Afijn, dan wordt het tijd voor de receptie waarop velen ons kwamen feliciteren. Maar zo’n receptie kun je beter bekijken in een fotoalbum. Dus klik verder naar het tabblad Fotoalbums (rechtsboven) en geniet van de foto’s die in hoofdzaak zijn gemaakt door onze vaste ‘hoffotograaf’.