Jaarvergadering 2024

02 april 2024, vandaag geen repetitie maar Jaarvergadering, aanvang 10.00 uur, en niet iedereen had dat in de gaten want om 09.00 uur stond er al iemand op zijn “bus” te wachten. Gelukkig werd hij tijdig gewaarschuwd zodat zijn vertrektijd naar 09.45 uur kon worden bijgesteld.

Tja, een Jaarvergadering hoort er nu eenmaal bij maar gelukkig had onze Beschermvrouwe Netty weer voor heerlijk gebak gezorgd en dus hadden zich maar weinig mensen afgemeld. Eén afmelding was wel jammer want anders hadden we kunnen zingen voor een van de Ria’s die vandaag haar verjaardag viert…

Na het openingswoordje van de voorzitter kwamen er nog wat mededelingen waaronder het besluit om het uniformjasje in te leveren zodat het statiegeld daarvan naar de fanfare in Lierop kan. Je mag het ook houden voor eigen feesten en partijen maar het muzikale gebruik door ons orkest is bij deze afgeschaft.

Vervolgens werden onze twee nieuwe leden met applaus verwelkomd: Francien op klarinet en Jos op hoorn en aansluitend kon onze voorzitter met zijn “Terugblik” beginnen. Degenen die de website lezen wisten natuurlijk al wat hij ging zeggen maar toch vermeldenswaardig waren de feiten dat tijdens Corona ons gelukkig niemand is ontvallen, dat oud lid Harry van Lieshout onlangs op hoge leeftijd is overleden en dat een andere Harry (bassist) noodgedwongen zijn instrument aan de wilgen moest hangen, niet letterlijk natuurlijk…

Daarna werden de verschillende commissies in het zonnetje gezet en er zijn toch aardig wat mensen met een, soms dubbele taak in het orkest en dus zijn er nog altijd extra vrijwilligers welkom. U kunt zich aanmelden bij de secretaris want buiten de taken voor het orkest zijn er nog andere activiteiten waaraan we deelnemen ten behoeve van het orkest: wat te denken van de verkiezingen.

Het verslag van de Jaarvergadering 2023, nog gemaakt door Jacques, werd goedgekeurd en vervolgens kon de penningmeester aan de slag met zijn PowerPointpresentatie met cijfertjes over 2023. Hij had het goed voor elkaar want we zijn met een positief saldo geëindigd, ondanks het feit dat sommige sponsoren afvielen (o.a. bedrijf verkocht) maar daarbij was de opbrengst van de verkiezingen een mooi goedmakertje. De kascommissie was het eens met de getoonde cijfers en via de penningmeester werd aan het Bestuur decharge verleend.

Contributie: een verhaal apart maar het werd duidelijk uitgelegd zodat een Excelbestand niet nodig was. Voor dit jaar 2024 betalen we allemaal € 110,00, voor 2025 wordt dat € 120,00 en in 2026 wordt het bedrag met de helft van de voorgaande verhoging vermeerderd, dus wordt het € 125,00. En aangezien de SVB-uitkeringen met ongeveer dezelfde bedragen zullen stijgen werd er ingestemd met de nieuwe contributie.

Bij de Bestuursverkiezingen werden beide aftredende kandidaten met “handopsteken” herkozen en dat ging wat enthousiaster dan bij de contributieverhoging…

Vervolgens kwam de Activiteitencommissie aan het woord en beloofde ons het volgende: op 7 juli naar het Caratconcert, op 16/23/30 juli geen repetitie, op 6 augustus ledendag, op 13 augustus de eerste repetitie na de vakantie, op 14 augustus naar Sonnehove (is een optreden dus maak je geen zorgen…), op 18 augustus met het mannenkoor de Nachtegaal een optreden voor de bloemengalerie Lian Engelen en het Pracht-Paren-Concert is verzet naar begin 2025.
Zijn er nog ideeën voor andere activiteiten? U kunt zich melden bij de commissie.

Muziekrepetities: voortaan wordt er voor elke repetitie een groepje apart genomen voor de groepsrepetitie. Het gaat dan voorlopig om de klarinetten en de saxofoons die in hetzelfde spoor gezet moeten worden… Het is een proef en die gaat als volgt ingedeeld worden: om 09.30 uur begint iedereen aan de repetitie behalve het groepje dat aan de beurt is voor de groepsrepetitie. Op last van de penningmeester moeten zij bij binnenkomst linksaf… We spelen dan door tot 10.15 en dan is het voor iedereen pauze tot 10.45 waarna de hele club doorgaat tot 11.45 uur. Start volgende week!

De rondvraag:

Ria (uit Ommel): het is niet meer dan respectvol om niet bezig te zijn met inpakken na een optreden als de voorzitter van een van de orkesten nog aan het woord is. Klopt, doen we niet meer.

Ine (die van de hoofdstad van België…): kunnen we een trappen-assistent aanstellen zodat bij het bestijgen van het podium iedereen een kontje en bij het verlaten van het podium iedereen een handje krijgt? Wordt aan gewerkt en als toetje: Ine treedt toe tot de PR-commissie.

Jeu (alom bekend): moeten we niet eens denken aan een andere locatie bij uitwisselingen? Bij Centraal is het bier wel lekker maar we moeten ook denken aan bijvoorbeeld de Bunt, de Vurherd en de Einder in onze satelliet-dorpen, ook zij verdienen onze aandacht. Overigens is het repeteren en het optreden in de Ruchte helemaal niet zo duur; kijk maar eens op hun website…

Jan (gerenommeerd euphoniumblazer): vanwege zijn gezondheid moet hij stoppen met spelen. Hij blijft lid en zal ook regelmatig op de repetitie komen kijken. Jan krijgt een bemoedigend applaus.

Jan (trompettist uit Someren): hebben wij voldoende contacten met andere verenigingen bijvoorbeeld voor het uitwisselen van muziek? Antwoord: ja, er zijn voldoende contacten en een van onze orkestleden heeft een bijzonder groot netwerk en een aanzienlijke hoeveelheid muziek.

Ans (hebben we er maar een van): als we bepaalde muziek niet hebben maar wel willen hebben is schenken gewoon toegestaan…

Frank (wie kent hem niet): de foto’s die in augustus 2023 gemaakt zijn bij Sonnehove in het park staan op de website.

11.15 uur: de voorzitter sluit de vergadering en de afsluiting met spiritualiën kan beginnen.