Beschermvrouwe – Nieuwe Uniformen

Zaterdagavond 25 oktober werd een bijzonder concert gegeven ter gelegenheid van de installatie van onze Beschermvrouwe en de presentatie van onze nieuwe uniformen. Het betrof een concert voor partners, vrienden en sponsoren en daardoor was er een bijzondere sfeer in de grote zaal van “De Ruchte”. In zijn toespraak vergeleek onze voorzitter een Beschermvrouwe met een moeder van kleine kinderen die getroost en begeleid moeten worden willen zij opgroeien tot volwaardige mensen. Hij wenste Corrie Wijnen-Vos als Beschermvrouwe veel inzicht in de ondersteuning van het orkest en heette haar welkom bij de vereniging, waarbij zij symbolisch een bloemetje kreeg overhandigd.

IMG_4527 IMG_4529

De uniformen werden op ludieke wijze gewisseld. Bij aanvang van de pauze werd demonstratief het jasje uitgedaan dat in een vuilniszak verdween, waarna aan het begin vanhet tweede deel van het concert de muzikanten geheel in het nieuw van achter uit de zaal tevoorschijn kwamen, onder het aanzwellend geluid van “Also sprach Zarathustra” van Richard Straus. Enige uitleg was wel noodzakelijk want de oude uniformen waren niet versleten maar daarvan was de stof niet meer verkrijgbaar. En de aanwas van nieuwe leden was de laatste tijd zo groot dat nieuwe uniformen echt noodzakelijk waren.

De Beschermvrouwe kreeg een kettinkje dat deel uitmaakt van het damesuniform en haar man, Antoon Wijnen, een stropdas die bij het herenuniform hoort. Beiden waren er bijzonder opgetogen over.

Het concert verder bevatte werken als “Im weissen Rössl” (Benatzki), “Annenpolka” (J.Strauss), “Brabant Fantasie” (Kees Vlak), muziek van Bert Kämpfert en een tweetal marsen (Jübelklänge en Blaze Away) met als slot een romantische wals (Walzerträume) op verzoek van Corrie Wijnen, onze Beschermvrouwe.

De aanschaf van onze uniformen is mede mogelijk gemaakt door de sponsoren Antoon en Corrie Wijnen en Jan vd Boomen. Dank verder aan Modehuis Frans de Lau voor zijn advisering en ondersteuning en Diny Wijnen voor de verzorging van de dameskettingen.

Uniformena

Foto’s Ton van Enckevort – zie verder Fotoalbum