bruidspaar1

Bruidspaar de Lau

bruidspaar1Op 1 juli vierde het echtpaar Huub en Mien de Lau hun 60-jarig huwelijksfeest en omdat Huub een van onze leden van het eerste uur is kon dit natuurlijk niet voorbijgaan zonder een optreden van ons seniorenorkest. Op deze zonnige zondagmorgen zaten we dan ook bijna geheel compleet opgesteld in “de Heidehof” in Someren-Heide, toen het trotse diamanten paar, omgeven door talrijke familieleden, vrienden en bekenden hun entree maakte. En aangezien we nog geen bruidsmars in ons repertoire hebben werden ze verwelkomd met een “Lang zullen ze leven” en dat is op deze leeftijd ook een zeer gepast muziekstuk! En natuurlijk hebben we onder leiding van onze dirigent Roger Cobben even onze verschillende muziekstijlen laten horen, walsjes, Spaanse muziek, marsen, dixieland en ballades. Kortom, iedereen kon horen dat we alle stijlen in ons repertoire hebben.

bruidspaar2Natuurlijk werd het Bruidspaar toegesproken, onder andere door Louis van den Bosch, de voorzitter van het koor Bonum Tenete, bij welke vereniging Huub zijn sporen ook heeft verdiend. Louis, ‘Somerenaar’ in hart en nieren, kon het niet nalaten even in het verleden te duiken van de ondernemers uit Someren, waartoe Huub en Mien destijds ook behoorden. Zij verkochten immers onder andere babyartikelen en naaimachines in de Postelstraat en in die tijd “maakten ze allemaal hun eigen reclameslogan” aldus van den Bosch. De kaasboer schreef “Voor kaas naar Maas”, de plaatselijke modezaak meldde “Naar Lenssen voor al uw wensen” en Huub en Mien ontbraken niet met “Spaar uw vrouw, naai elektrisch”… Hilariteit alom! Als dank werd door het Bruidspaar aan het koor een heuse voorzittershamer aangeboden.

Natuurlijk ontbrak ook onze voorzitter niet met zijn toespraakje voor het Bruidspaar. Weliswaar kon hij de humor van de vorige spreker niet overtreffen maar hij gaf toch een aardig overzicht van hetgeen Huub, en ook zijn vrouw, voor ons orkest hebben betekend en nog betekenen. Huub is dan wel rustend lid, maar als de mogelijkheid zich voordoet zal hij een optreden altijd proberen bij te wonen. En dat Huub en zijn vrouw nog een grote verbondenheid voelen met het seniorenorkest mocht wel blijken uit het feit dat zij een muziekstuk aanboden, “Concerto d’Amore” dat in dank werd aanvaard. Het stuk wordt inmiddels al ingestudeerd en zal zeker tijdens ons concert op 10 november 2012 in de Ruchte worden uitgevoerd.
De foto’s bij dit artikel en in het album (zie Fotoalbums) zijn gemaakt door familie de Lau.