leden_Mobile

Jaarvergadering 2012

Dinsdag 27 maart 2012 was het weer zover: de Algemene Leden Vergadering oftewel de Jaarvergadering. leden_MobileDe belangstelling was weer groot; bijna alle leden waren aanwezig. Nadat de voorzitter iedereen had welkom geheten vlogen de Bestuursmededelingen ons om de oren, maar wel keurig gesorteerd. Onze Beschermvrouwe was meer in voor een feestje en met de zieken ging het allemaal een stuk beter. Gelukkig maar. Vervolgens moest iedereen zich even omdraaien om de nieuwe kasten te bekijken, werd aansluitend nog een nieuw lid officieel welkom geheten, hoewel de beste man al bijna alle solo’s van buiten kent(!) en dit alles werd gevolgd door de overpeinzingen van afgelopen jaar. En dat waren er nogal wat want we hebben het druk gehad. Dus kon de voorzitter niet anders dan alle commissieleden en natuurlijk de muzikanten uitvoerig bedanken voor hun inzet. Waarvan akte!

Dan was er een lid die zich middels pen en brief tot het Bestuur had gewend met een aantal kritische vragen. En bij de beantwoording bleek dat het voltallige Bestuur zich goed had vergewist van het belang van deze vragen en dus werd de briefschrijver weloverwogen en tot volle tevredenheid van de aanwezigen van antwoorden voorzien en nog wel in estafettevorm, eerst de voorzitter, dan de penningmeester, toen de secretaris en ook nog een toegevoegd Bestuurslid. Het leek wel klaverjassen waarbij “boer en nel” op de juiste wijze werden gespeeld…
Maar ja, de meesten wilden toch onderhand wel eens weten wie onze nieuwe dirigent zou gaan worden. Maar de voorzitter hield er de spanning in door zijn verteltrant à la Wendy van Dijk bij de Voice of Holland en dat ontlokte uiteindelijk een hartenkreet aan de penningmeester: “noem nou toch die naam man…” en daar kwam hij dan:
Roger Cobben, een dirigent met een geweldige staat van dienst. Op 1 juni 2012 begint hij en velen van ons kennen hem al want hij is ook dirigent bij de fanfare in Lierop. De “onthulling” van dit lotje uit de loterij werd met enthousiasme ontvangen.Dulf_Mobile
Nu de spanning er een beetje af was kreeg de secretaris het woord over zijn Jaarverslag dat hij met de Uilen naar Athene had gedragen of zoiets, want alles stond al op de website en toen begon iedereen te klappen (hier heb ik even niet goed opgelet…) en vervolgens was de penningmeester aan het woord, nou ja aan het woord? De beste man had een financieel verslag gemaakt dat makkelijk op een A4-tje paste en aan duidelijkheid niets te wensen overliet. Het was hem zelfs gelukt de Rabobank als sponsor binnen te halen door met een extra concert te dreigen! Dulf1_MobileHij werd dan ook zonder slag of stoot “uit de aanval gehaald” oftewel gedechargeerd. Wel vroeg de penningmeester of de leden tenminste twee vrienden per jaar zouden kunnen werven… en dat moet toch eigenlijk niet zo moeilijk zijn, nietwaar? Wie gaat met mij de uitdaging aan? 

In de pauze werd onze vicevoorzitter Dulf Schenkelaars met eega van huis opgehaald. Dulf had al lang geleden aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn maar zijn functie te zullen blijven vervullen totdat een nieuwe vicevoorzitter was gevonden. En wat was het geval? Die was gevonden! En nu dan even alle zaken op een rijtje:
Aftredend en herkiesbaar was de voorzitter Fred Rooijakkers. Met luid applaus werd hij door de Ledenvergadering voor een nieuwe periode benoemd. Proficiat!
Aftredend en niet herkiesbaar was, zoals gezegd, Dulf Schenkelaars. Voor zijn functie als vicevoorzitter werd door het Bestuur voorgedragen Nicole Lardinois en ook zij werd door de Ledenvergadering “in functie gezet” middels een luid applaus. Proficiat en welkom in het Bestuur.Nicole_Mobile Maar daarmee was dit onderdeel nog niet afgerond. Dulf Schenkelaars werd uitvoerig bedankt voor al zijn verdiensten voor het orkest en werd benoemd tot Erelid. Proficiat(!) en je bent het eerste Erelid!
Dulf was natuurlijk overdonderd maar in een korte toespraak bedankte hij iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen. En met een heuse Oorkonde, een neutje en een bos bloemen voor zijn Do zegde hij toe zo snel als mogelijk weer te komen meespelen. Laten we hopen dat het inderdaad snel is want we missen hem en dat mag ook wel eens gezegd worden!Bestuur_Mobile
De rondvraag maakt het altijd toch nog een beetje spannend want je weet nooit wie er uit de band gaat springen met een moeilijke vraag, je kent dat wel: zo’n 1 tegen 100 vraag en “doe maar een moeilijke”… maar dat viel best mee. Het aloude repertoire kwam weer naar voren en nu als “Crematoriummuziek”, hoewel anderen het als “Candle Light muziek” ervaren of als “op een tijgervel voor de openhaard ballade…”. De muziekcommissie doet zijn best om het iedereen naar de zin te maken en met de nieuwe dirigent zal dit misschien nog wel eens verrassend kunnen gaan uitpakken!

Dat was het eigenlijk wel zo’n beetje. Het officiële en uitgebreide verslag van dit genoeglijk samenzijn wordt natuurlijk samengesteld door onze secretaris en wordt bij de knop Documenten voor Leden geplaatst, achter de inlogcode. Rest mij nog te vertellen dat bijgaande foto’s zijn gemaakt door onze eigen royaltyfotograaf Koos.