Jaarvergadering 2019

jaarvergaderingVandaag zaten we gezamenlijk bijeen voor onze Jaarvergadering 2019. Bijna iedereen was aanwezig en zoals gebruikelijk werden we in bioscoop-slagorde gepositioneerd met aangezicht richting Bestuur. Heel fijn was het om onze Beschermvrouw in ons midden te hebben en zij werd dan ook extra hartelijk verwelkomd door onze voorzitter die stipt om 09.30 uur met zijn microfoon in de weer ging.
Na de gebruikelijke mededelingen werd een beknopt overzicht van 2018 gegeven, in welk jaar we helaas afscheid hebben moeten nemen van drie van onze muzikanten. Maar 2018 was ook een jaar met totaal zeven nieuwe muzikanten en met enkele muzikale hoogtepunten, met als uitschieter natuurlijk onze “Night of the Music”.
Vervolgens werden enkele individuele personen bedankt vanwege hun niet aflatende inzet voor de vereniging, inzet waarin toch nogal wat werk en tijd gaat zitten en zij werden allen bedankt met een hartelijk applaus.
De vicevoorzitter werd belast met het vermelden van de activiteiten die ons in 2019 nog te wachten staan en de meeste daarvan kunt u nu al terugvinden in de Agenda 2019 op de website. Wat ons ook nog te wachten stond was de herverkiezing van twee bestuursleden! Gelukkig hadden zich geen andere leden voor een van de functies aangemeld, dus konden de twee zittende bestuurders ook inderdaad blijven zitten. Gelukkig maar want onze voorzitter is erg blij met zijn clubje.

gebakAansluitend werden de notulen van de Jaarvergadering 2018 doorgenomen en akkoord bevonden met dank aan de secretaris. Daarna mocht onze penningmeester zich verantwoorden en dat deed hij met verve en met een positief resultaat. Maar dat kan ook haast niet anders want deze onvermoeibare subsidiejager weet zelfs nog geld te plukken uit een portemonnee die al door de belastingdienst is leeggeroofd… En nadat de kascommissie had bevestigd dat alle pecunia in orde waren werd ook aan de penningmeester decharge verleend, zoals dat netjes genoemd wordt.
Alles gezegd hebbende werd de rondvraag gelanceerd waarbij onder andere werd gevraagd of er nog iets bekend was geworden omtrent de verbouwing aan ons clubhuis (niets dus…) en of het misschien een idee was om in 2021, ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan, een weekend-concertreis te organiseren, met inzet van een spaarkas voor de leden. Het Bestuur zal zich hierover beraden.
De vergadering is soepel en snel verlopen en zodoende konden we al voor 11.00 uur aanvallen op het heerlijke gebak dat onze Beschermvrouw had laten aanrukken… Inderdaad, heel fijn maar vooral heel lekker dat ze er was!