Gebak1

Jaarvergadering en het raadsel van de stembriefrebus.

Gebak1Volgens artikel 10 van de Statuten van het Seniorenorkest “Groot Someren” dient er elk jaar een ledenvergadering te worden gehouden, binnen zes maanden na het afsluiten van een boekjaar en ditmaal was deze Jaarvergadering, zoals die genoemd wordt, gepland op dinsdag 28 maart. Bijna alle leden waren aanwezig maar jammer genoeg ontbrak onze “Beschermvrouw” wegens ziekte. Echter, zij was haar “cluppie” niet vergeten, want zij had voor een uitgebreid gebakbuffet laten zorgen.
Zoals gewoonlijk opent de voorzitter de vergadering, heet iedereen welkom, heeft een aantal mededelingen die van belang zijn, legt de penningmeester verantwoording af, vertelt hij dat de contributie wordt verhoogd, deelt de kascommissie mede dat het allemaal klopt, worden enkele Bestuursleden herkozen en dan komen de ingebrachte onderwerpen van de leden aan de orde, altijd het meest (ont)spannende deel van de vergadering.
Ditmaal werd de vraag gesteld, mede namens de dirigent, of het niet beter was voor de muzikanten om per jaar tenminste drie weken vakantie te nemen. Het orkest begint dan na zo’n vakantie weer fris en fruitig aan het nieuwe seizoen, is de algemene opinie.

Om een duidelijk beeld te krijgen van ieders wensen had de secretaris een stembriefje ontworpen, waarop kon worden aangegeven of je het JA of NEE oneens was met de stelling dat we al dan niet vakantie moesten plannen en daaronder de opmerking “Doorhalen wat niet van toepassing is”…gebak2
Dat is dus maar net de vraag hoe je dat leest, nietwaar? Iets in de trant van: “Wilt u vakantie, zo ja waarom niet?”. Diverse soorten uitleg zoemden door de vergadering en de verwarring was alom, maar de stembriefjes werden ingeleverd. De voorzitter stuurde de vergadering vervolgens op koffiepauze, zodat het Bestuur de stemmen kon tellen. En terwijl wij onder het genot van een alle-goede-voornemens-verwoestend stuk slagroomgebak in de foyer zaten te keuvelen, telde men de stemmen…
Bij terugkomst in de zaal waren ze geteld, was de gestructureerde verwarring duidelijk geworden en werd besloten te stemmen middels het opsteken van de hand. En toen was het in één keer duidelijk: 17 stemmers wilden vakantie (veelal de jeugdigen uit het orkest) en de rest wilde doortoeteren.
Ter bevordering van de eenheid gaat deze 1/3 minderheid nu gezamenlijk op vakantie en de eerste contacten met “OAD Jongerenreizen” zijn reeds gelegd; zal wel Chersonissos, Griekenland worden. Een verslag hiervan komt mogelijk op de volgende Jaarvergadering. Tot dan.
Was getekend, 01-04.