Najaarsconcert Weert

Zondag 15 november vertrokken wij om 10 uur ‘s-morgens richting Weert om een najaarsconcert te verzorgen samen met het regionaal seniorenorkest Rick dat onder leiding staat van Jos Rijken. Ons optreden begon om 11.00 uur in de concertzaal van het ” Rick” (Regionaal instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie) aan de Beekstraat. Het seniorenorkest Groot Someren, werd verwelkomd door de heer Frank Rademakers die verbonden is aan het “Rick” en die er tevens zorg voor had gedragen dat wij gebruik konden maken van ep1000966 winceen gedeelte van het ter plaatse aanwezige slagwerkinstrumentarium. Wij werden, als gasten van het seniorenorkest ”Rick” uitgenodigd om als eerste onze muziek ten gehore te brengen en speelden voor de pauze een achttal werken. Het was wel even wennen die geweldig goede akoestiek van de kleine concertzaal waarin wij speelden. Ieder verkeerd nootje was te horen en ook de geluidssterkte kwam, zeker in het begin, vrij fors over. Gelukkig werden dirigent en leden, na enkele werken gespeeld te hebben, wat meer zeker van zichzelf waardoor met name het tweede gedeelte van ons optreden goed overkwam bij de luisteraars. Uitspringer was in ieder geval het nummer ”Tales from Finland” dat, zo leek het, nog nooit zo goed geklonken had.
p1000972 winceNa de pauze, met koffie en cake, was het de beurt aan de gastheer. Seniorenorkest ”Rick” is een groot regio-orkest met een meer dan ruime bezetting in de diverse secties. Zij hebben zelfs de beschikking over een fagot, hobo en een keyboard. De elf nummers die men ten gehore bracht varieerden in stijl uiteenlopend van een Brabantse muziekmedley, hoornconcert, ouverture tot filmmuziek. Jammer maar helaas, het bezoekersaantal was dramatisch laag hetgeen zijn oorzaak natuurlijk kan hebben gehad in het gegeven dat St.Nicolaas op dat tijdstip zo ongeveer in de hele regio zijn intrede deed. Gelukkig deed dit niets af aan de totale sfeer waarvan iedere aanwezige volop genoot. Na een drankje achteraf en het gebruikelijke ”bijkletsen” waren we rond 15.00 uur weer thuis om de vrije zondag verder in te vullen. (Wil van Schalen)