Terugblik 2010

Het Seniorenorkest Groot Someren heeft zich in 2010 weer heel duidelijk van zijn beste muzikale kanten laten zien en daardoor ongetwijfeld een nog grotere bekendheid gekregen. En daar mogen we met zijn allen hartstikke trots op zijn! Een korte terugblik.

Onze optredens
Het traditionele Nieuwjaarsconcert; eucharistievieringen in de Pauluskerk, in Lierop, in Someren-Heide en Someren-Eind; de terrasconcerten op het Wilhelminaplein, samen met de Jazz Academy Muziekvereniging Somerens Lust en op camping De Somerense Vennen; het concert tijdens de KBO Fietstocht en de muzikale bijdrage aan het Ziekentriduüm; de optredens in Sonnehove en bij de opening van Eegelshoeve en het opluisteren van de Bevrijdingsherdenking bij het Gemeentehuis.
Onze hoogtepunten
Enkele optredens die we als hoogtepunten van het jaar kunnen beschouwen:
Ons regionale project “From Masterclass to Concert.” Een schitterend voorbeeld van hoe de inspanningen van drie seniorenorkesten uiteindelijk leiden tot één gezamenlijk concert in De Ruchte. Met als hoogtepunt de uitvoering van “Pirates of Penzance” door het Seniorenorkest Groot Someren, het Vrijetijdsorkest Deurne en het Kempisch Seniorenorkest, een orkest van ruim 100 muzikanten onder leiding van Theo Mellema.
Onze dagtocht naar Düsseldorf met een prachtig optreden aan de Kaiser Allee. De tweede keer dat we Duitsland met een bezoek vereren. Het mooie weer, het lekkere eten en de fijne sfeer hebben de onderlinge band in ons orkest nog verder versterkt!
Het Caratconcert in Helmond, hoewel dit ondertussen een jaarlijkse traditie is geworden. Het geeft ons orkest een meer regionale bekendheid.
Onze dieptepunten
Helaas kent onze vereniging naast de hoogtepunten ook enkele dieptepunten. En dan gaat het over onze dierbare leden die in 2010 zijn overleden: Ton Pril (april) onze voorzitter, Marinus Driessen (augustus), één van onze leden van het eerste uur, Jan Lammers (december) een muzikant in hart en nieren en, hoewel geen lid van ons orkest, Antoon Wijnen, een van onze belangrijkste ondersteuners.
Onze nieuwe leden
Gelukkig bestaat er ook belangstelling voor het orkest dat in 2010 werd aangevuld met: Nicole Lardinois (dwarsfluit), Annie Meeuws (altsax), Annie Bergmans (klarinet) en Jo Bergmans (trombone).
Onze bestuurswisselingen
In 2010 heeft Broer van de Voort zijn secretariaatstaak overgedragen aan Jacques van Ooijen. Door het overlijden van Ton Pril, kwam onverwacht ook de functie van voorzitter vacant. Op voordracht van het Bestuur is deze taak overgenomen door Fred Rooijakkers.
Communicatie
We hebben inmiddels een prachtige website, ontwikkeld en beheerd door Frank Mouwen. Hij maakt deel uit van de PR commissie, samen met Jo Wijnen, Koos van de Mortel en Annie Meeuws. Zij verzorgen ook vier keer per jaar de “Nieuwsbrief”.
Onze ambities voor 2011
De Seniorenbeurs in Veldhoven, een Seniorenorkestendag in Berlicum, het Caratconcert in Helmond en de viering van ons 20-jarig jubileum in het najaar. Een enthousiaste Activiteiten-commissie zal hier invulling aan gaan geven.