jaarvergadering

Jaarvergadering 2011

Ingevolge artikel 10, lid 1 en 2 (ja, je moet wel op de hoogte blijven!) hadden wij, Seniorenorkest Groot Someren, vandaag 22 februari onze Algemene Ledenvergadering, ook wel Jaarvergadering genoemd. De opkomst was geweldig; bijna iedereen was er.
Onze voorzitter verwelkomde in zijn openingswoord speciaal onze Beschermvrouwe Corrie Wijnen-Vos en de nieuwe leden die zich gedurende 2010 bij ons hebben aangesloten en ging daarna verder met zijn Bestuursmededelingen. jaarvergaderingNou, dat waren er nogal wat maar hij wist alles zodanig kort te verpakken en te verwoorden dat iedereen met gespitste oren bleef luisteren. Hij haalde nog eens onze hoogtepunten (concerten, optredens en buitenlandreizen) en dieptepunten (overledenen) uit 2010 aan, maar belangrijker nog was zijn speciale woord van dank namens het Bestuur aan alle leden die op enigerlei wijze bij een commissie zijn betrokken: “zij zijn toch mede de drijvende krachten onder de vereniging”. De rest van de agenda werd in recordtempo doorlopen; iedereen had zich zo goed voorbereid dat het ombladeren van de verslagen van voorgaande vergaderingen amper was bij te houden, aftredende en herkiesbare bestuursleden waren in een mum van tijd opnieuw in functie en het financieel verslag was zoals het moest zijn: kort, bondig, duidelijk en op één A4-tje. De penningmeester kreeg een pluim, met één klap van de hamer werd de nieuwe kascommissie ingesteld en toen werd er maar vlug een pauze ingelast anders waren we onderhand al bij de sluiting aangekomen… Ja, behalve muziek maken kunnen we ook vergaderen!
Tijdens de rondvraag kwamen enkele punten aan die orde die beslist vermeldenswaardig zijn. Kort samengevat luiden ze als volgt:
– Onderhoud van een instrument, dat eigendom is van de muzikant, wordt betaald door de vereniging; je dient dit wel eerst te overleggen met het Bestuur.
– Aangaande de muziekkeuze, repetities en voorbereidingen op concerten/optredens heeft de muziekcommissie een voorstel gedaan dat volgende week al in het Bestuur wordt besproken.
– Als u jarig bent of op een verjaardag aanwezig moet u “Vrienden” zien te vinden à raison van € 50,- (!)
– Kent u nog mogelijke sponsoren: werf ze en breng ze in contact met onze penningmeester…
– Vergeet niet uw contributie voor 2011 te voldoen op rekening 1288.92.854; is ook maar € 50,-

Beste lezer, dit was maar een korte impressie van onze Jaarvergadering. Het uitgebreide verslag wordt samengesteld door onze secretaris en alle bijzonderheden zijn daarin straks terug te vinden.