Mellema7a

Theo Mellema, dirigent

Mellema7aSinds 17 januari 2012 staat Theo Mellema bij ons op de dirigeerbok. Voor ons muzikanten absoluut geen onbekende maar in het door Theo zelf geschreven onderstaande stukje worden we wat verder ingevoerd in zijn beslist interessante achtergrond met een deel van zijn leven.

Beste mensen,

Graag voldoe ik aan de vraag om een bijdrage te leveren aan de website en de nieuwsbrief van het seniorenorkest. We kennen elkaar nu enkele jaren en het is prettig om te ervaren dat we op een plezierige en constructieve manier samenwerken. Ik kom met veel plezier naar Someren en mij wordt regelmatig gevraagd waarom ik dit niet wil continueren. Welnu, daarvoor is een stukje geschiedenis de moeite waard om kennis van te nemen.

Mellema1aGeboren en getogen in Friesland ben ik opgegroeid met de fanfare en bleek alras dat mijn belangstelling voor muziek verder reikte dan alleen het bespelen van een instrument. Mijn vestiging in Eindhoven begin jaren ’60 betekende enerzijds het begin van een mooie carrière bij Philips, maar tegelijkertijd het begin van een muzikale ontwikkeling, die met name vorm kreeg bij fanfare Wilhelmina in Eindhoven, waar ik verantwoordelijk werd voor de jeugdopleiding en dirigent van het jeugdorkest. Uit die tijd stamt ook de hechte vriendschap die ik heb opgebouwd met Dulf Schenkelaars, toenmalig bestuurslid en muzikant bij Wilhelmina. Mijn interesse om te gaan dirigeren nam toe en via de HaFaBra-dirigentenopleiding olv Piet van Mever kwam de behoefte aan een ‘eigen’ orkest boven drijven. Een prachtige, maar niet eenvoudige kans deed zich voor in 1973 toen de toenmalige dirigent Jan Flipse afscheid nam van Wilhelmina (vaandelafdeling!) en men er niet in slaagde om een geschikte ( professionele) opvolger aan te stellen. Men vroeg mij om te solliciteren en met instemming van meer dan 90% van de leden ben ik aan de klus begonnen en dat resulteerde in een prima vervolg.

Mellema3aMooie concourssuccessen, waaronder 2x deelname aan het topconcours in Arnhem, met daarnaast de jaarlijkse uitvoering van de Volkskerstzang met een groot koor ( 400 zangers) en 4000 bezoekers in de Philips Jubileumhal hebben bijgedragen aan een prachtige periode in mijn leven. Toen ik daarnaast ( door bemiddeling van Dulf) ook de fanfare in Vessem ging dirigeren was mijn agenda boordevol. Veel reizen voor de firma, drukke baan, 2 korpsen en niet te vergeten een gezin met 4 kinderen. Het spreekt vanzelf dat het voor het thuisfront niet altijd gemakkelijk was om in dienst te staan van mijn agenda en daarom had ik mijn vrouw beloofd om voor mijn pensionering te stoppen met dirigeren, zodat we het vizier op andere zaken konden gaan richten. Dat is gebeurd, zij het, dat de Centurionactie bij Philips begin ’90 het proces versnelde en ik in 1993 met pijn in m’n hart ben gestopt. Mellema4aToen ik m’n pensionering naderde (1998) en het leven wat rustiger werd, ben ik gaan zingen bij Kempenkoor, een groot gemengd koor van hoge kwaliteit. Via de muziekcommissie ben ik daar bestuurslid geworden en thans trek ik de kar al jaren als voorzitter. Dat vult heel aardig m’n agenda en dat is ook meteen de reden dat ik niet weer terug wil als dirigent van fanfare of harmonie. Met deze keuze voel ik me prima en het geeft me de vrijheid om als ‘invaller’ toch nog weer even te genieten als dirigent. De huidige invalbeurt en het grote concert van twee jaar geleden dank ik aan het initiatief van Groot Someren en daarvoor wil ik bestuur en leden nogmaals hartelijk bedanken.
Ik wens jullie veel succes in de toekomst olv van Roger Cobben, een keuze die zeker z’n vruchten zal afwerpen!

Een muzikale groet, Theo Mellema.