Algemene Ledenvergadering 2020

Op deze dinsdag 18 februari kwam de club bijeen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Bij het Bestuur ontbrak de penningmeester en onze Beschermvrouw was door de griep geveld en kon er helaas ook niet bij zijn, maar voor de rest waren we toch bijna voltallig aanwezig; slechts enkelen hadden zich afgemeld.
ALV 2020aNadat de voorzitter de vergadering om 09.30 uur had geopend begon hij aan zijn gebruikelijke relaas met een terugblik op onze activiteiten in 2019, onze uitjes en de optredens van onze “gelegenheidsensembles”. Hij keek ook al even vooruit naar ons 30-jarig bestaan in 2021 maar uit een enquête was naar voren gekomen dat er geen meerdaagse buitenlandse reis inzit. We gaan wel wat extra’s doen maar geen groot concert of iets van dien aard, we houden het meer bij een “interne viering”.
Hierna mocht de vicevoorzitter vertellen wat er in de planning zit voor dit jaar, kon de secretaris even terugblikken naar zijn notulen van 2019 en zijn “in de website vervatte jaarverslag” en presenteerde de voorzitter in het kort het Financieel verslag bij afwezigheid van de penningmeester. Daarover was verder weinig te melden want het jaar was met een positief resultaat afgesloten en toen ook de kascommissie nog even meldde dat ze geen onregelmatigheden hadden gevonden werd, zoals dat zo netjes heet, de penningmeester gedechargeerd.ALV 2020 Miniatuur

En toen was het al weer tijd voor de koffie met gebak (!) want onze Beschermvrouw was dan wel afwezig maar ze had wel weer goed voor haar “cluppie” gezorgd met heerlijke Limburgse vlaai…
Afijn, in deel twee van de vergadering werden de verschillende commissies uitgebreid in het zonnetje gezet met als “specialiteit” Ria van de muziekcommissie en dat werd bijzonder gewaardeerd met een applaus. En wie ook een hartelijk applaus ontving en er zelfs bloemen bij kreeg was “onze Lady Speaker” Wil, die na jarenlange dienst in de muziekcommissie en evenzovele enthousiaste presentaties met ludieke aankondigingen met pensioen wilde gaan. We vonden het allemaal erg jammer maar ze wil haar enthousiasme nu helemaal gaan botvieren op de pauken en dus zullen er binnenkort wel nieuwe stokken nodig zijn…
Ja, en dan is het al weer tijd voor de rondvraag. Behalve een dankwoordje namens een geloofsgemeenschap en wat “ellebogenwerk” voor de afdeling hoornblazers werd daar verder geen gebruik van gemaakt met als gevolg dat de voorzitter om 10.50 uur de vergadering al weer kon sluiten. Geen muziek gemaakt maar toch gezellig weer even bij elkaar gezeten, nietwaar.
Voor een meer uitgebreider verslag van deze vergadering wordt verwezen naar de notulen die door onze secretaris zullen worden opgemaakt.