HuubdeLau

Huldiging Huub de Lau

 

HuubdeLauOp deze dinsdag nu eens geen repetitie maar de gehele ochtend werd besteed aan het huldigen van ons oudste lid: Huub de Lau. Hij werd vandaag (26 augustus) 90 jaar en hij is een van de oudgedienden van ons seniorenorkest. Hij speelt niet meer actief mee maar hij is nog altijd zeer betrokken bij het wel en wee van het orkest. Een langdurige muzikale hulde in zijn riante verblijf Sonnehove was dan ook op zijn plaats, vergezeld van een lofrede uitgesproken door onze voorzitter.
Maar daar bleef het niet bij. In het bijzijn van zijn vrouw, kinderen, aangetrouwden, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen, werd Huub ook nog eens in het zonnetje gezet door de president van Muziekvereniging Somerens Lust, Paul van der Weerden. Huub was namelijk dit jaar ook 70 jaar (!) lid van Somerens Lust, maar tijdens de feestelijke huldiging van de jubilarissen door de Muziekvereniging in juni jongstleden, kon hij er wegens ziekte niet bij zijn. En dus kon deze morgen een dubbelslag worden gemaakt. Zoon Frans de Lau, voormalig president van de muziekvereniging, spelde zijn vader de bijbehorende versierselen op en reikte hem een oorkonde uit.

Nadien werd er nog volop na gekeuveld onder het genot van een drankje. Al met al een mooi feest voor de jarige jubilaris en een prima voorbeeld van een fijne samenwerking tussen orkesten. De foto bij dit artikel en de foto’s in het bijgaande album zijn gemaakt door Rozel de Lau.