We begonnen onze “Eegelshoeve-repetitie” met een “Lang zullen ze leven” en dat was niet bedoeld voor de bewoners van het verzorgingstehuis. Niet dat die niet lang mogen blijven leven maar wij hadden twee jarigen in het orkest en die moet je dan toch even op gepaste wijze in het zonnetje zetten, nietwaar?
De muziekcommissie had weer een leuk programma in elkaar geknutseld en onze lady speaker had zich weer uitgebreid voorbereid om onze toehoorders uit te kunnen leggen wat we allemaal gingen spelen, onder de bezielende leiding van “onze Roger Cobben, waarvan we zoveel houden en die we niet kunnen missen...” aldus onze zegsvrouw! Roger kleurde om hetgeen hij hoorde en Wil om hetgeen ze er zomaar uitgeflapt had! Haha, het was leuk en daarom hebben we het hier maar vastgelegd in de website, voor de historici uit 2050 en later.
Eegelshoeve1We hebben een leuk programma gespeeld met voor de oudjes in het huis zeer herkenbare muziek uit vroegere tijden. Niet dat we Corrie Brokken of Mieke Telkamp uit de kast hebben gehaald, laat staan de Selvera’s met twee reebruine ogen, maar we speelden wel herkenbare marsen van Sousa of walsjes van Strauss waarmee André Rieu zo beroemd is geworden. Ook het Mexico Life en Wien bleibt Wien liet de mensen aardig op hun stoelen op en neer schuiven. En dan zie je dat dit soort muziek zeker nog herkend wordt door de mensen met dementie en dat ze er blij van worden. We kregen dan ook al direct een uitnodiging voor volgende week, nou vooruit voor “zo vlug mogelijk weer terugkomen”.
Ik kwam er ook nog een bekende tegen. Hij zei: "schitterende muziek hebben jullie gespeeld; dat kon ik goed horen want ik heb een nieuwe gehoorapparaat en nou hoor ik alles weer!". Ik zeg: "mooi toch, en wat heeft dat ding gekost?" "Half twaalf", antwoordde hij....
Na een uurtje was de pret voorbij en mochten we allemaal naar het terras voor een heerlijke kop koffie met cake. En met de koffie en de cake in de hand doken we allemaal snel onder de parasols want het zonnetje was er niet alleen voor de jarigen...

 

Rode Kruis1Op de vraag vanuit de leiding van de Rode Kruisbungalow in Lierop of wij een klein concert wilden geven voor de in die week verblijvende gasten uit Someren, heeft een aantal muzikanten uit ons orkest positief gereageerd en werd een klein ensemble gevormd.
Uit het bestaande repertoire werd een luchtig programma samengesteld van tien nummers verdeeld in twee blokjes van vijf, met een korte pauze tussen beide blokken. Rode Kruis2Gezien de reacties en het enthousiasme waarop werd meegedeind en gezongen werd dit concert door de gasten en de leiding zeer op prijs gesteld. Het enthousiasme van de aanwezigen straalde ook op ons af. Het was voor ons een bijzondere ervaring en mogelijk voor herhaling vatbaar. (tekst: Dick Kremers).

 

Jo WijnenOns seniorenorkest is weer wat Koninklijker en nog meer Oranje geworden want dit jaar liep Jo Wijnen in de lintjesregen, werd “nat” en bleek na afloop Lid in de Orde van Oranje Nassau te zijn en daarvoor kreeg hij op woensdag 26 april 2017 de bijbehorende versierselen opgespeld door burgemeester Veltman.
Jo heeft zich op verschillende gebieden verdienstelijk gemaakt voor Someren. Vooral zijn inzet voor Muziekvereniging Somerens Lust, waar hij al zestig jaar lid van is, wordt zeer gewaardeerd. Hiervoor is Jo ook tot erelid benoemd bij deze vereniging.
Ook ons Seniorenorkest Groot Someren kan altijd op hem rekenen. Niet alleen is hij bij ons bestuurslid maar zit ook in de muziekcommissie en in de PR-commissie. 
Verder heeft of doet Jo nog steeds werk voor het Peel- en Klokmuseum in Asten en voor de VVV in Someren en misschien nog wel meer dingen maar hij vertelt ook niet altijd alles... .
Jo: namens alle leden van het orkest en overige leden van onze vereniging van Harte Gefeliciteerd.
De foto hierboven is "geroofd" uit een album van Siris...

Kring1Op uitnodiging van de Senioren Harmonie Helmond (SHH) waren we vandaag op woensdag 19 april te gast in de Geseldonk in Helmond, een wijkhuis met een groot podium met dito zaal, waarin je prima muziek kunt maken. Ook het orkest Vlamo (Vlaamse Muziek Organisatie) uit België was met ons te gast. Dit orkest komt uit de provincie Antwerpen, niet uit de stad dus en heeft haar thuishonk in Lillo, een klein dorp in de buurt van Herentals.
Rond de klok van 13:00 uur werden we allerhartelijkst ontvangen met koffie en een petitfour, opgemaakt met de vlag van SHH. En we herkenden al direct enkele van onzer zuiderburen, want dat waren de mannen die zich al achter een grote “pint” zaten te verkneukelen...

Gebak1Volgens artikel 10 van de Statuten van het Seniorenorkest “Groot Someren” dient er elk jaar een ledenvergadering te worden gehouden, binnen zes maanden na het afsluiten van een boekjaar en ditmaal was deze Jaarvergadering, zoals die genoemd wordt, gepland op dinsdag 28 maart. Bijna alle leden waren aanwezig maar jammer genoeg ontbrak onze “Beschermvrouw” wegens ziekte. Echter, zij was haar “cluppie” niet vergeten, want zij had voor een uitgebreid gebakbuffet laten zorgen.
Zoals gewoonlijk opent de voorzitter de vergadering, heet iedereen welkom, heeft een aantal mededelingen die van belang zijn, legt de penningmeester verantwoording af, vertelt hij dat de contributie wordt verhoogd, deelt de kascommissie mede dat het allemaal klopt, worden enkele Bestuursleden herkozen en dan komen de ingebrachte onderwerpen van de leden aan de orde, altijd het meest (ont)spannende deel van de vergadering.
Ditmaal werd de vraag gesteld, mede namens de dirigent, of het niet beter was voor de muzikanten om per jaar tenminste drie weken vakantie te nemen. Het orkest begint dan na zo’n vakantie weer fris en fruitig aan het nieuwe seizoen, is de algemene opinie.