Rode Kruis1Op de vraag vanuit de leiding van de Rode Kruisbungalow in Lierop of wij een klein concert wilden geven voor de in die week verblijvende gasten uit Someren, heeft een aantal muzikanten uit ons orkest positief gereageerd en werd een klein ensemble gevormd.
Uit het bestaande repertoire werd een luchtig programma samengesteld van tien nummers verdeeld in twee blokjes van vijf, met een korte pauze tussen beide blokken. Rode Kruis2Gezien de reacties en het enthousiasme waarop werd meegedeind en gezongen werd dit concert door de gasten en de leiding zeer op prijs gesteld. Het enthousiasme van de aanwezigen straalde ook op ons af. Het was voor ons een bijzondere ervaring en mogelijk voor herhaling vatbaar. (tekst: Dick Kremers).

 

Jo WijnenOns seniorenorkest is weer wat Koninklijker en nog meer Oranje geworden want dit jaar liep Jo Wijnen in de lintjesregen, werd “nat” en bleek na afloop Lid in de Orde van Oranje Nassau te zijn en daarvoor kreeg hij op woensdag 26 april 2017 de bijbehorende versierselen opgespeld door burgemeester Veltman.
Jo heeft zich op verschillende gebieden verdienstelijk gemaakt voor Someren. Vooral zijn inzet voor Muziekvereniging Somerens Lust, waar hij al zestig jaar lid van is, wordt zeer gewaardeerd. Hiervoor is Jo ook tot erelid benoemd bij deze vereniging.
Ook ons Seniorenorkest Groot Someren kan altijd op hem rekenen. Niet alleen is hij bij ons bestuurslid maar zit ook in de muziekcommissie en in de PR-commissie. 
Verder heeft of doet Jo nog steeds werk voor het Peel- en Klokmuseum in Asten en voor de VVV in Someren en misschien nog wel meer dingen maar hij vertelt ook niet altijd alles... .
Jo: namens alle leden van het orkest en overige leden van onze vereniging van Harte Gefeliciteerd.
De foto hierboven is "geroofd" uit een album van Siris...

Kring1Op uitnodiging van de Senioren Harmonie Helmond (SHH) waren we vandaag op woensdag 19 april te gast in de Geseldonk in Helmond, een wijkhuis met een groot podium met dito zaal, waarin je prima muziek kunt maken. Ook het orkest Vlamo (Vlaamse Muziek Organisatie) uit België was met ons te gast. Dit orkest komt uit de provincie Antwerpen, niet uit de stad dus en heeft haar thuishonk in Lillo, een klein dorp in de buurt van Herentals.
Rond de klok van 13:00 uur werden we allerhartelijkst ontvangen met koffie en een petitfour, opgemaakt met de vlag van SHH. En we herkenden al direct enkele van onzer zuiderburen, want dat waren de mannen die zich al achter een grote “pint” zaten te verkneukelen...

Gebak1Volgens artikel 10 van de Statuten van het Seniorenorkest “Groot Someren” dient er elk jaar een ledenvergadering te worden gehouden, binnen zes maanden na het afsluiten van een boekjaar en ditmaal was deze Jaarvergadering, zoals die genoemd wordt, gepland op dinsdag 28 maart. Bijna alle leden waren aanwezig maar jammer genoeg ontbrak onze “Beschermvrouw” wegens ziekte. Echter, zij was haar “cluppie” niet vergeten, want zij had voor een uitgebreid gebakbuffet laten zorgen.
Zoals gewoonlijk opent de voorzitter de vergadering, heet iedereen welkom, heeft een aantal mededelingen die van belang zijn, legt de penningmeester verantwoording af, vertelt hij dat de contributie wordt verhoogd, deelt de kascommissie mede dat het allemaal klopt, worden enkele Bestuursleden herkozen en dan komen de ingebrachte onderwerpen van de leden aan de orde, altijd het meest (ont)spannende deel van de vergadering.
Ditmaal werd de vraag gesteld, mede namens de dirigent, of het niet beter was voor de muzikanten om per jaar tenminste drie weken vakantie te nemen. Het orkest begint dan na zo’n vakantie weer fris en fruitig aan het nieuwe seizoen, is de algemene opinie.

Muziekvrienden1

We hadden er een prima zondag voor uitgekozen (26 maart), een mooi zonnetje en niet te koud maar dat zorgt er natuurlijk ook voor dat veel mensen op het terras gaan zitten en niet binnen komen om naar de muziek te luisteren. Toch was de zaal goed gevuld met belangstellenden en aanhang en bijna iedereen is ook tot op het laatst toe gebleven. En dat lag natuurlijk aan de twee orkesten die speelden!
Wij hebben de spits afgebeten met een leuk afwisselend programma van elf nummers dat in 57 minuten werd volbracht. Redelijk snel overigens maar dat kwam omdat enkele nummers in de hoogste versnelling stonden… Zo kwam het Ave Maria met de NS-sprinter voorbij en bij de Sousa-mars moest het zwaar koper oppassen om niet te struikelen over de notenbalken. Maar afijn, het werd toch allemaal prima gewaardeerd door de toehoorders, gelet op het applaus en het meeklappen met verschillende melodieën.
Vervolgens speelden de Muziekvrienden uit Boekel, c.q. Huize Padua. Het orkest is ongeveer half zo groot als ons orkest en zij hadden dus ook maar liefst zeventien nummers meegebracht! Je moet ergens de balans zien terug te vinden nietwaar? Zij hadden ook een erg afwisselend programma in diverse stijlen. Zo speelden zij Böhmische muziek, moderne nummers, leuke polka’s en natuurlijk ook wat Franstalig, zoals de Champs-Élysées en onder andere een nummer van Edith Piaff. En het mag gezegd worden: ondanks dat dit orkest het getalsmatig tegen ons moet afleggen (wie niet trouwens…) kwam er een prima sound uit! En dat ook nog eens zonder dirigent want die gaat meespelen als hij het muziekstuk in gang heeft gezet. En wie houdt de boel dan bij elkaar zult u zich afvragen? Juist, het slagwerk, strak, dwingend en maatvast!!
Afijn, iedereen heeft weer genoten, we hebben weer wat ideeën opgedaan voor de muziekcommissie, de PR-commissie is nu al weer aan het werk(!) en aanstaande dinsdag hebben we de Algemene Ledenvergadering en dan kunnen we een en ander nog wel wat evalueren!! In ieder geval hebben beide voorzitters de wens uitgesproken om nog maar eens een uitwisseling te organiseren. Wie weet, in 2018??