Jeu en Thieua

Jaarvergadering 2013

We waren er bijna allemaal en vandaag zonder instrument want we moesten weer aanwezig zijn bij onze jaarlijks verplichte Algemene Ledenvergadering. Nadat onze voorzitter zich had voorzien van een glas helder water sloeg hij met de hamer op tafel en was de vergadering geopend. Gelukkig waren we allemaal welkom, aldus de voorzitter, werden de nieuw aangetreden leden nog eens begroet en bedankte hij verder alle commissieleden en de persoon die de website bijhoudt voor alle werkzaamheden in het jaar 2012.
Jeu en ThieuaTwee commissieleden zijn afgetreden, Jeu en Thieu (“Waldorf en Stadler”, je kent ze wel die twee van het balkon in de Muppetshow) en onze vicevoorzitter bedankte hen met een flinke zoen en wat spiritualiën; kijk ze eens stralen op de foto…
Vervolgens werd even stilgestaan bij een deel van de activiteiten in 2012 en er werd een blik vooruit geworpen op het komende jaar. Daarna was het de beurt aan de secretaris om de notulen van de AV 2012 door te nemen; ook herkenbaar: “Iemand iets voor bladzijde 1, 2, 3, 4, etc…” maar aangezien iedereen goed voorbereid was, viel er niets op te merken en werd de secretaris bedankt voor zijn verslag.
Toen was het de beurt aan de penningmeester en dat was andere koek…. Hij had zijn financieel verslag 2012 weer op een A4-tje gekregen (toch knap) maar zijn bijbehorende betoog is hier niet op een paar A4-tjes te vangen! Want hij begint pijn in zijn portemonnee te krijgen en dat komt mede omdat wij ons niet allemaal aan de afspraak van 2012 hebben gehouden, namelijk allemaal tenminste twee vrienden werven. En terwijl hij dreigend met zijn vingers op tafel trommelde (hij zou eigenlijk ook wel slagwerker kunnen worden nou ik daaraan denk…) zette hij ons onder druk door een dwingende afspraak te maken, namelijk dat we dit jaar tenminste anderhalve vriend (?) moeten zien binnen te halen. Nou heb ik hier en daar nog wel een halve vriendin zitten maar die wilde ik toch maar niet “verraaje”… En daarbovenop kwam nog zijn mededeling dat hij in 2014 de contributie met € 10,00 wil verhogen!!! “Da’s verdorie 20% – het lijkt wel een pensioenfonds!”

Nou kwamen er ook wel andere ideeën aan bod, zoals het wassen van vrachtauto’s. Maar ook het onszelf als orkest aanbieden bij allerlei feestelijke (of droevige) gelegenheden, bruiloften, bedrijfsfeesten, afscheidsrecepties etc. tegen betaling, werd als optie genoemd. Kijk, als we in een verzorgingstehuis optreden is daar geen budget, dus dat doen we voor een kop koffie met koekje, maar de penningmeester noemde ook andere instanties waarvan hij uit ervaring weet dat er “zat geld zit…”. Nou, als dat waar is waarom treden we dan niet op bij het aanstaande aftreden van de Paus? Met een beetje geluk is Julio Poch tegen die tijd vrij en als we die laten vliegen gooit hij er ons boven Rome wel even uit, we spelen Exodus, flink incasseren en terug met de bus via Tirol (daar zit de ene helft van mijn vriendinnen!). Of we gaan gewoon met de pet naar Amsterdam bij de troonswisseling op 30 april… Allemaal buitenoptredens, veel publiek en goed aan te verdienen, toch?
Na zijn betoog had de penningmeester de druk zodanig opgevoerd dat vanuit de zaal spontaan het voorstel kwam om voor dit jaar allemaal een tientje bij te betalen; de meesten waren het daar wel mee eens (allemaal schrik gekregen natuurlijk!) maar de penningmeester vond aanvang 2014 een geschikter moment. Prima, maar ik laat me niet kennen en maak mooi een tientje over; hoef ik volgend jaar tenminste niet met bonzend hart in de zaal te zitten…

En toen ging de vergadering verder over de jaarlijkse feestelijkheden. Dit jaar hebben we een Ledendag en volgend jaar weer een Fietsdag. Nou kan het zijn dat we op de Ledendag gaan fietsen en dat de Fietsdag voor de leden is, maar dat wijst zich denk ik vanzelf…
Ook kwam de “meerdaagse buitenlandse reis 2014” aan bod maar daarvoor gingen de vingers nog niet massaal de lucht in… De helft plus één is natuurlijk genoeg maar de activiteitencommissie moet toch eerst maar eens met een uitgewerkt voorstel komen, vond men. Nou, daar wachten we dan maar even op.
Nog meer nieuws? Jawel, het rondje verjaardag wordt afgeschaft maar we blijven wel “hiep-hiep-hoera-en”, de muziek wordt voortaan digitaal aangeboden (zeer slim!), even een extra applaus voor onze “muziek-kopieer-koningin”, er wordt voorlopig geen maximum aan het aantal muzikanten gesteld en misschien gaat de dirigent binnenkort met secties apart oefenen.
Afijn, onze secretaris maakt natuurlijk weer een mooi officieel verslag dat straks weer op de website komt te staan, zodat u alles weer in de juiste volgorde kunt nalezen. Dit was alleen maar een berichtje om de AV 2013 in herinnering te houden. Eens kijken hoeveel tientjes dat op gaat leveren…