IMG 0457

Jaarvergadering 2015

 

IMG 0457

Vandaag, 03 maart 2015, waren we er weer bijna allemaal, maar nu zonder instrument, want we hadden weer onze jaarlijks verplichte Algemene Ledenvergadering. Zoals gebruikelijk opende onze voorzitter de vergadering door flink hard met de voorzittershamer op tafel te slaan (iedereen wakker!) en begon hij zijn betoog. Gelukkig waren we allemaal weer van harte welkom, aldus de voorzitter, en werden onze erevoorzitter en erelid nog eens extra welkom geheten. Er dan volgen er een groot aantal mededelingen die onze secretaris allemaal gaat vermelden in zijn notulen (gelukkig!) en rest hier alleen nog te vermelden dat we afgelopen jaar zeven (7) nieuwe leden hebben mogen begroeten en dat we helaas afscheid hebben moeten nemen van drie (3) leden. Ook bedankte de voorzitter alle mensen, die zitting hebben in een commissie, voor het vele werk dat op de achtergrond door hen wordt verricht.
Aansluitend werden nog enkele van belang zijnde zaken afgewerkt: de secretaris werd bedankt voor zijn notulen van de vergadering in 2014, aan de penningmeester werd décharge verleend voor zijn keurige administratie, onze voorzitter trad af maar was meteen herkiesbaar, dus daar werd direct voor geklapt zodat hij er niet meer onderuit kon (!) en onze vicevoorzitter stelde ons op de hoogte van de activiteiten die we nog voor de boeg hebben. Nou, die gaan we ook vermelden in de Agenda (ander tabblad) en dus kunt u uw vakantie zodanig plannen dat geen enkel optreden hoeft te worden gemist!
Afijn, onze secretaris maakt natuurlijk weer een mooi officieel verslag dat straks weer op de website komt te staan, zodat u alles weer in de juiste volgorde kunt nalezen. Dit was alleen maar een berichtje om de ALV 2015 in herinnering te houden. Oh ja, en nog wat: we waren het er allemaal unaniem over eens dat we volgend jaar €15,00 contibutie per jaar meer gaan betalen…!