Jacques1

Koninklijke Onderscheiding

Jacques1Sinds 25 april 2014 heeft ons orkest een Koninklijk Onderscheiden muzikant in ons midden. Het heeft namelijk Zijne Majesteit etc. … behaagd om Jacques van Ooijen te benoemen als Lid in de Orde van Oranje Nassau en daartoe werden hem op deze dag de bijbehorende versierselen opgespeld door burgemeester Veltman.
Jacques heeft nogal wat vrijwilligerswerk achter zijn naam staan en dat gaan we hier niet allemaal opnoemen, maar vermeldenswaardig is wel dat hij met diverse boten en bootjes meevaart en dat hij op dit moment de secretaris van onze vereniging is. 
Wanneer u de volledige huldiging wilt meebeleven kunt u alles zien op SIRIS, inclusief de bijbehorende foto’s. Maar de bij dit artikel geplaatste foto hebben wij alleen!! Onze vicevoorzitter Nicole feliciteert de onderscheiden secretaris met zijn “lintje”.
Namens alle leden van het orkest en overige leden van onze vereniging: van Harte Gefeliciteerd.