Lolly Pops Ledendag

Onze Activiteitencommissie had voor de gelegenheid maar eens een lekkere warme dag uitgezocht met volop zon! Na verzameld te hebben bij de Ruchte ging het te voet naar de Molenstraat waar een bezoek werd gebracht aan het Heemhuis, Heemkamer de Schop en het Archeologiehuis. Ondanks dat velen al lang in Someren of omgeving wonen hadden ze deze gebouwen nog nooit van binnen gezien! We werden in groepen rondgeleid door de verschillende ruimtes en elke sessie duurde 30 minuten. In die tijd werd door de vrijwilligers in het kort verteld wat de Heemkundekring zoal doet. dsc01773aBesproken werden archeologie, archivalia, genealogie en toponiemen (ja, dat is even opletten geblazen, hè…). In een van de kamers werd een DVD met als onderwerp “25 jaar Kennedymars 1979” gedraaid en op deze film waren veel bekenden te zien waaronder nog enkele actieve leden van ons huidige seniorenorkest. In een andere ruimte kregen we de gelegenheid om bijvoorbeeld oude boeken ter hand te nemen. Ook werd gretig gebladerd in de oude Peelbelangen die vanaf de eerste jaargang ingebonden voorhanden waren. De heemkamer heeft als thema vuur, aarde, lucht en water en geeft prachtig weer hoe men begin 1900 en daarna leefde. Sommige oude gebruiksvoorwerpen waren nog herkenbaar uit onze eigen jeugd. In het archeologiehuis tenslotte werden vondsten tentoongesteld die dateren vanaf ongeveer 16000 voor het begin van onze jaartelling(!) en alle werden gevonden in de gemeente Someren. Na deze interessante rondleiding werden we getrakteerd op een koel drankje dat we ons goed lieten smaken.
Daarna stond de bus klaar voor een reis naar…? Het bleek een korte trip te zijn die eindigde op een bekende plaats: Café van Oosterhout in Lierop. Na de gebruikelijke borrel vooraf werd hier een heerlijk warm en koud buffet geserveerd waaraan we ons weer eens tegoed deden. Daarna zocht iedereen verkoeling op het terras en werd er lekker verder geborreld. We werden daar wat later op de avond aangenaam verrast door een ludiek optreden van de Lolly Pops uit Someren: muziek en zang uit de oude doos door twee aardig opgesmukte dames! dsc01964aTja, en als die dames dan ook nog verschillende leden van ons seniorenorkest blijken te kennen, dan moet er “zo mee en dan iemand aan geloven…” maar dat maakte het geheel ook aangenaam hilarisch. In de pauze van dit optreden was er toch nog even tijd voor een serieuze aangelegenheid: twee van onze leden werden door onze vicevoorzitter gehuldigd in verband met hun 12,5-jarig lidmaatschap. Piet van den Boomen en Thieu Maas waren de jubilarissen en hun beider echtgenotes werden volledig betrokken in deze huldiging. Proficiat allemaal en op naar de 25 jaar!
Gelukkig stond rond middernacht de bus weer klaar om iedereen naar huis te brengen. Het was een zeer geslaagde dag en alle eer komt toe aan onze Activiteitencommissie; die zijn wel zo goed…!! Beleef de dag nogmaals in al zijn facetten door het bekijken van de door Rob Caljouw gemaakte foto’s die u kunt terugvinden onder het tabblad Foto’s hier boven.